regionaal samenwerken

Drie gemeenten uit de Rupelstreek maken al twintig jaar samen werk van cultuur

Binnen IVEBICA maken Hemiksem, Schelle en Niel – drie gemeenten uit de Rupelstreek – samen werk van lokaal cultuurbeleid. De intergemeentelijke samenwerking vertrok 20 jaar geleden vanuit de prille toenadering tussen Schelle en Hemiksem.

Op 17 mei 2022 liet Stuifzand bibliothecarissen uit heel Vlaanderen proeven van alles wat ze ontdekten in het Eramus+ project ‘Expeditie Community Librarian’ over de bibliotheek als derde plek. De (belevings)bib van Laakdal was hiervoor de uitgelezen plek.

Burgerinitiatieven schieten als paddenstoelen uit de grond. En toch blijven ze vaak onder de radar. Of ze worden wel gezien maar niet erkend. Ook bij intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) is het nog zoeken naar een manier om deze initiatieven een plaats te geven. Hoog tijd voor een round-up.

Wanneer steden en gemeenten structureel samenwerken rond één of ander aspect en dus de krachten bundelen, dan spreken we van een intergemeentelijk samenwerkingsverband of IGS.

Wat is intergemeentelijk samenwerken rond cultuur? Hoe doe je dat? En welke winst haal je er uit?

OP/TIL sprak met lokale politici die betrokken zijn bij een erkend intergemeentelijk samenwerkingsverband rond cultuur. Ze delen hun ervaringen over regionaal samenwerken door 5 vragen te beantwoorden.

Sinds januari 2020 werken 19 erkende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden aan meer cultuur. Over de grenzen van gemeenten, sectoren en disciplines heen. Tijd voor een uitgebreide voorstelling van deze groep, hun uitdagingen én ambities.