Vind informatie

Wat is het Bovenlokaal Cultuurdecreet? Past mijn project binnen de subsidielijn voor bovenlokale cultuurprojecten? Wij geven je graag een antwoord.

Je werkt voor een cultuurcentrum, een bibliotheek of een dienst cultuur of vrije tijd? Je wil grenzen breken en intergemeentelijk samenwerken rond cultuur. Maar, hoe doe je dat? En welke winst haal je er uit?

Krijg advies

Hoe maak ik een vaag idee voor een grensverleggend cultuurproject concreet en realistisch? Hoe maak ik mijn dossier sterker? Waar of hoe vind ik partners? Wij zijn jouw klankbord.

Vlaanderen bestaat uit 15 referentieregio’s. Komt jouw lokaal bestuur of cultureel samenwerkingsverband obstakels tegen binnen de regiovorming?

Laat je inspireren

Waar vind ik goede voorbeelden van verbindende culturele praktijken? Wat zijn do’s-and-don’ts? Wij verzamelen best practices.

Verruim je blik met citaten van grensverleggers, durvers, dromers en doeners uit de brede culturele sector. Ontdek de foto’s van duo’s die bruggen slaan.

Krik je kennis op

OP/TIL voorziet tools, methodieken én leertrajecten
om jouw praktijk vorm te geven. Zo activeren we je tot grensverleggend samenwerken.

  • Leidy Soto & Wander Rooze © Lucas Denuwelaere
  • “Cultuur en natuur zijn nauw met elkaar verbonden. Het project verrijkt je kennis en je ontdekt nuances van verschillende culturen in ieders blik op de natuur.”
    Leidy Soto & Wander Rooze FMDO & Natuurpunt werken samen aan ‘Verhaal de Natuur’

OP/TIL is een steunpunt

OP/TIL stimuleert cultuur in alle richtingen. Over de grenzen van gemeenten heen: bovenlokaal. Tussen genres, sectoren, disciplines of beleidsdomeinen. De sociale impact van jouw culturele praktijk optillen. Jouw netwerk verbreden. Dat is wat OP/TIL belooft!

OP/TIL is familie van Kunstenpunt, Faro, Socius, Pulse Transitienetwerk, Cultuurconnect, Demos … En toch weer anders.

In 2019 ging het nieuwe Bovenlokaal Cultuurdecreet van start. De Vlaamse overheid reikt subsidies aan:

  • 2 keer per jaar voor jouw unieke en grensverleggende cultuurprojecten, met 15 mei & 15 november als deadlines.
  • Eén keer om de 6 jaar voor een culturele samenwerking tussen gemeenten. De volgende ronde is in 2025.
  • Voor een steunpunt. En dat is OP/TIL.
“Iets wat in til was, werd opgetild, dat wil zeggen: ‘er werd aan gewerkt’. Later werd in til gebruikt in de betekenis ‘in de toekomst, te verwachten’.”

WAT IS OP/TIL?

“Een til is een plank, een brug. Til is een vergeten woord, met wortels in het Oudfries. Een til, tille of bat is de naam voor een brug.”

OP/TIL is een netwerk

OP/TIL legt sterke verbindingen. Tussen spelers uit de brede cultuursector. We besmetten graag tot samenwerken. Dat doen we samen met andere steunpunten en organisaties, die culturele spelers vertegenwoordigen.

We bundelen de krachten. En tillen zo jouw culturele praktijk op. En, we hebben een directe band met de intergemeentelijke samenwerkingen rond cultuur.

  1. Vind partners binnen jouw regio

 

OP/TIL stimuleert ontmoeting. Tussen een professionele theatermaker en een amateurkoor. Tussen de culturele centra van verschillende gemeenten. Tussen Vlaanderen en Brussel. Tussen sociaal-cultureel werkers en topmuzikanten.

  1. Neem deel aan IN/DIALOOG of GRENSBREKERS

 

OP/TIL daagt uit. Breek uit je cultuurbubbel. En grijp onverwachte samenwerkingen. Met toerisme, de zorgsector, het bedrijfsleven … Elk jaar focussen op op een andere sector of een ander thema.

  1. Ontdek met welke sector we linken

OP/TIL is een kenniscentrum

We verzamelen en analyseren informatie en publiceren over het bovenlokale en transversale culturele veld. We voorzien tools en methodieken om jouw praktijk vorm te geven. We verdiepen ons in relevante literatuur en gaan in gesprek met experts.

Verdiep je in de kennisbank