Broed je op een grensverleggend cultureel project?
Zoek je partners voor een samenwerking,
binnen of buiten de cultuursector?
Of zoek je informatie of advies over de bovenlokale projectsubsidies?

Stel je vraag tijdens VRAAG/RAAK

Til de sociale impact van jouw culturele praktijk op. Breek uit je bubbel. Maak werk van uitdagende combinaties en inspirerende cross-overs. En geef zo een impuls aan andere sectoren.

Er is iets op til

NETWERKEN

GRENSBREKERS #4 — regio Antwerpen

Je werkt rond cultuur voor een gemeente of stad in regio Antwerpen. Wil je meer cultuurcollega’s uit de regio leren kennen, en droom je ervan samen uitdagingen aan te pakken? Stap op donderdag 16 februari 2023 in ons netwerk van culturele grensbrekers.

Yes! Ik wil grenzen breken

Verleg je grenzen

REGIOVORMING

Update — Regiovorming / Definitieve goedkeuring Regiodecreet

Op 1 februari 2023 werd het Regiodecreet definitief goedgekeurd in het Vlaams Parlement.

Lees meer
regiovorming
Juan Monte, tijdens IN/DIALOOG

“Kunst & cultuur kunnen
mensen helpen
een identiteit te creëren,
die hun opgelegde identiteit overstijgt.”

Lees de 5 inzichten
GE/SPOT

6 nieuwe innovatieve partnerprojecten

Lees meer
GE/ZOCHT

Atelier in beeld zoekt kunstenaars

Vertel me meer