Documenten

Login
onderzoek

Verse cultuurplekken, voor iedereen, door iedereen

An-Sofie en Inge van OP/TIL peilen bij Sophie Leroy en Jan Denoo van Endeavour naar hun do’s-and-don’ts om ruimte voor cultuur in te vullen. 

Lees meer

Onderwerp

Ruimte

Datum

24 januari 2024

Auteur(s)

Inge Van De Walle

onderzoek

OP/TIL zet de komende jaren in op verse cultuurplekken

OP/TIL zet de komende jaren in op levendige, vernieuwende en nieuwe cultuurplekken. Heel wat vragen die leven bij lokale en bovenlokale cultuuractoren vragen om een boeiend gesprek. Over zowel bestaande cultuurinfrastructuur als nieuwe plekken voor cultuur.

Lees meer

Onderwerp

Ruimte

Datum

24 januari 2024

Auteur(s)

OP/TIL

lokaal cultuurbeleid

Het Verenigingsloket: voor verenigingen én lokale besturen

Het Verenigingsloket is een digitaal platform van de Vlaamse overheid. Het wil de dienstverlening aan verenigingen toegankelijker maken en vereenvoudigen

Lees meer

Onderwerp

lokaal cultuurbeleid

Datum

15 januari 2024

Auteur(s)

OP/TIL

natuur, publicatie

Hoe kunnen cultuur en natuur elkaar (opnieuw) ontmoeten?

In 2023 vroegen we ons af hoe natuur en cultuur elkaar (opnieuw) kunnen ontmoeten. Hoe de natuur kan infiltreren in jouw culturele werking.

We bundelden alle portretten, gesprekken en inzichten in een publicatie.

Laat je inspireren

Onderwerp

Cultuur & natuur

Datum

12 januari 2024

Auteur(s)

OP/TIL

Document in PDF:

Download
natuur, tips

Wat als ik een evenement wil organiseren in de natuur?

Wil je een evenement organiseren in de natuur? Houd dan rekening met deze tips!

Lees meer

Onderwerp

cultuur en natuur

Datum

3 januari 2024

Auteur(s)

OP/TIL

Document in PDF:

Download
amateurkunsten, financiering

Van KVR naar amateurkunstenvergoeding

Organiseer je een artistieke activiteit als lokaal bestuur of organisatie en betrek je professionele kunstenaars of amateurkunstenaars?

Vanaf 1 januari 2024 vervangt de amateurkunstenvergoeding (AKV) de kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars (KVR).

Lees meer

Onderwerp

lokaal cultuurbeleid

Datum

22 december 2023

Auteur(s)

Inge Van de Walle

terecht.cultuuroptil.be

TERECHT, de juiste weg binnen de culturele bovenbouw

Gebruik TERECHT, de online databank met FAQ’s die jou de weg wijst naar de culturele bovenbouw. Voor vaak gestelde vragen én antwoorden over thema’s als inclusie, geldzaken, amateurkunsten, talentontwikkeling …

Lees meer

Onderwerp

lokaal cultuurbeleid

Datum

1 december 2023

Auteur(s)

OP/TIL

bovenlokale projecten

Profiel goedgekeurde bovenlokale cultuurprojecten – ronde 9

Begin oktober keurde minister Jambon 21 bovenlokale cultuurprojecten goed, die waren ingediend tijdens de 9e projectoproep voor bovenlokale cultuurprojecten op 15 mei 2023.

Leer de projecten kennen

Onderwerp

Ronde 9 projectoproep decreet Bovenlokale Cultuurwerking

Datum

26 oktober 2023

Auteur(s)

Mehdi Maréchal

OP/TIL is een expertisecentrum

We verzamelen en analyseren informatie en publiceren over het bovenlokale en transversale culturele veld. We voorzien tools en methodieken om jouw praktijk mee vorm te geven. We verdiepen ons in relevante literatuur en benaderen internationale spelers.

Wachtwoord

Druk ENTER om in te loggen