Team

 • Lien Verwaeren
  Directeur / (regio)consulent
  lien@cultuuroptil.be

  Directeur, (regio)consulent

  Lien is de expert ‘regiovorming’ in huis en de partner in crime voor intergemeentelijk samenwerkinsgverband Ecru

  Wat betekent samenwerken voor jou?
  Samenwerken vertrekt vanuit een gedeelde uitdaging. Je gaat samen die uitdaging aan, elk vanuit je eigen sterkte. Dat wil ook zeggen dat je openstaat voor de manier van werken van anderen en ook wil luisteren. Samenwerken vraagt daardoor ook tijd en vertrouwen. Het gaat verder dan netwerken en is ook veel actiever. Het vraag een inspanning van alle partners.

  Welke maatschappelijke uitdaging zou jij graag aanpakken?
  Polarisatie. Soms ligt de ‘waarheid’ of de ‘oplossing’ nu éénmaal ergens in het midden. Je mag best een eigen kritische mening hebben of een afwijkend standpunt. Je mag en moet dat ook vol vuur durven en kunnen verdedigen. Maar je moet wel blijven luisteren naar de mening van anderen. Als we allemaal wat meer moeite doen om ons in te leven in het standpunt van die andere, geraken we samen veel verder.

  Inspirerende praktijken?
  Cultuur is ook een beetje ‘zorgen voor elkaar’. Cultuur verbindt mensen en geeft voeding aan de geest. Projecten zoals De Stem van ons Geheugen, van Koor&Stem, zijn een mooi voorbeeld van hoe cultuur mensen kan versterken. 

 • Gwennan Dekens
  Adjunct-directeur / (regio)consulent
  gwennan@cultuuroptil.be

  Adjunct-directeur en regioconsulent

  Gwennan is regioconsulent voor de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Zender en Druivenstreek, en voor de referentieregio Oost-Brabant

  Wat betekent samenwerken voor jou?
  1+1= 3. In een samenwerking moet je investeren en dat kost eerst wat energie, maar je haalt er nadien zoveel meer uit. En je mag dat ook voor ogen houden. Je hoeft niet samen te werken als het geen meerwaarde oplevert, dan doe je het zelf al goed genoeg. Het wordt pas wonderlijk als je elkaar versterkt.

  Hoe kunnen cultuur en natuur elkaar optillen?
  De vraag is of we veel ‘echte’ natuur hebben in Vlaanderen: echt als in ongerept, uitgestrektheid, landelijkheid, bebossing… De kunst is om wat er wél is te appreciëren en daar kan cultuur helpen verbeelden.

  Inspirerende werkingen?
  ‘Weg van Water’ was een kunst- en bewustmakingsproject uit 2015 langs het kanaal Brussel-Willebroek van Vilvoorde tot Kapelle-op-den-Bos. Het belevingsproject bracht natuur, amateurkunsten en kunst in de openbare ruimte samen en herwaardeert zo de natuur in de verstedelijkte Noordrand van Brussel.

 • Sylvia Matthys
  (Regio)consulent
  sylvia@cultuuroptil.be

  (Regio)consulent

  Sylvia is de regioconsulent voor referentieregio Gent, inclusief de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Comeet en Leie-Schelde. Je mag haar ook vanuit Limburg contacteren.

  Wat betekent samenwerken voor jou?
  Samenwerken is de krachten bundelen. Samenwerken = wisselwerking. Ervaringen uitwisselen. In gesprek gaan. In discussie gaan. Samenwerken = versnellen. Bijleren en verder bouwen op de ervaringen die de partnerorganisatie al in huis heeft. 

  Hoe kunnen natuur en cultuur elkaar optillen?
  Dat we zorg moeten dragen voor onze leefomgeving vinden we niet altijd vanzelfsprekend. Kan cultuur helpen om de noodkreet van onze natuur te helpen verwoorden? Kan cultuur het brede publiek op nieuwe manieren warm maken voor dat laatste streepje groen? 

  Inspirerende werkingen?
  Met Veldwerk ondersteunt Kunstenplatform PLAN B kunstenaars bij een artistiek onderzoekstraject buiten de stad. Ze gaan op zoek naar de waarde van het kleinschalige en collectieve dynamieken.

 • Leonie Lanssens
  (Regio)consulent
  leonie@cultuuroptil.be

  (Regio)consulent

  Leonie is partner in crime voor West-Vlaanderen, met de referentieregio’s Westhoek, Middenkust, Brugge, Midwest en Zuid-West-Vlaanderen. En, dus ook voor de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden CO7, Cultuuroverleg IJzervallei, Viertoren, Ginter, Midwest en Zuidwest.

  Wat betekent samenwerken voor jou?
  Met onbevangen blik – of toch een poging tot – naar de kennis, praktijk, aanpak, expertise en persoonlijkheid van anderen kijken. En een kwetsbare inkijk geven in die van jezelf. Om dan uit te zoeken hoe we elkaar kunnen raken, versterken, helpen en optillen.  

  Welke maatschappelijke uitdaging zou jij graag aanpakken?
  De vanzelfsprekendheid van de normativiteit. Mensen moeten hun eigen denk- en doekaders in vraag durven stellen. Om zo iedereen oprecht de kans te bieden om zichzelf te zijn in deze samenleving. En net cultuur kan daar een handje bij helpen. 

  Inspirerende werkingen?
  Cultuur maakt dingen zichtbaar, bespreekbaar en tastbaar. Het spiegelt, maar je moet wel in de spiegel durven kijken. En het draagt bij aan het mentale welzijn van wie zich niet gezien, gehoord of begrepen voelt vandaag. Zo kunnen initiatieven in cultuur en welzijn elkaar optillen en versterken. 

 • Mehdi Maréchal
  (Regio)consulent / medewerker kennis
  mehdi@cultuuroptil.be

  (Regio)consulent en medewerker kennis

  Mehdi is de regioconsulent voor referentieregio Vlaamse Ardennen, inclusief intergemeentelijk samenwerkingsverband Route 42, en voor de Denderregio, inclusief Dijk92. Daarnaast mag je Mehdi ook aanspreken vanuit referentieregio Antwerpen (ook vanuit IGS Zuidrand), én is hij de partner in crime voor de Merode.

  Wat betekent samenwerken voor jou?
  Samenwerken is verandering realiseren, vanuit gedeelde noden en vanuit gelijkwaardigheid. Gelijkwaardigheid is cruciaal voor een échte samenwerking en gedeeld eigenaarschap. Helaas wegen niet alle stemmen in de samenleving evenveel. Het is belangrijk om individuen en organisaties te versterken die we nu te weinig horen.

  Welke maatschappelijke uitdaging zou jij graag aanpakken?
  Bijdragen aan een samenleving waarvan de verschillende organisaties, instellingen, besturen en instituten representatiever zijn. Niet vanuit een caritatieve of emancipatorische bezorgdheid, wél vanuit de erkenning van het enorme (onbenutte) potentieel en authentieke competenties.

  Inspirerende werking?
  De Fabrica Metropoliz in Rome is een leegstaande vleeswarenfabriek waar honderden vluchtelingen, Roma en mensen zonder papieren samenwonen. Kunstenaars en vrijwilligers bieden er onderwijs en gezondheidszorg. Het is een unieke plek waar huisvesting, onthaal, kunst, activisme, zorg en socio-cultureel werk elkaar ontmoeten. Een microkosmos van verbondenheid over de grenzen van sectoren, disciplines, nationaliteiten, talen, religies… heen. Een experiment in anders samenleven. In België vind ik diezelfde drive terug in organisaties als Globe Aroma en Doek vzw.

   

 • Annelien Van Damme
  (Regio)consulent
  annelien@cultuuroptil.be

  (Regio)consulent

  Annelien is de regioconsulent voor de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Cultuur Noordrand, Cultuurtuin Waas, Neteland en Stuifzand.

  Wat betekent samenwerken voor jou?
  Bestaande energieën, ideeën, ervaringen, mensen en netwerken mixen. Het is een middel om in te zetten als je voor een uitdaging staat, klein of groot, waarvoor je te weinig eigen kracht hebt of meer creativiteit nodig hebt. Het vraagt soms durf en energie, om je eerlijk open te stellen voor andere blikken. Om uit je comfortzone te komen en te geloven dat het kan werken, ook al zijn er de nodige hobbels en bochten. Wat je in de plaats krijgt is voor mij een groot feest van verwondering, versterking, vernieuwing en creativiteit.

  Hoe kunnen cultuur en natuur elkaar optillen?
  Groeien, verwonderen, ont-moeten, stromen. Ogenschijnlijk apart, maar vooral elkaar bestuivend. Die ene wat meer overheersend, de ander eerder verscholen maar onmisbaar in het geheel. Cultuur en natuur, daar had ik het over, drijven ze niet vooral gelijkaardige dynamieken voort?

  Inspirerende werkingen?
  Met Plantartica neemt Kunst in Zicht kinderen en jongeren mee de natuur in. Het is een verbindend laboratorium dat me hoop geeft voor onze opkomende generatie.
  Natuur kan ook een sterk symbool zijn om in dialoog te gaan. Zo creëren ARSENAAL/LAZARUS en DE MAAN samen met jongeren Het Vlot, een drijvend podium voor jonge stemmen in de stad.

   

   

   

   

 • Nimfa Tegenbos
  Verantwoordelijke communicatie
  nimfa@cultuuroptil.be

  Communicatie & storytelling

  Wat betekent samenwerken voor jou?
  Samenwerken is voor mij vooral van een leeg blad starten. Of dat tenminste proberen te doen. Je weet zelf misschien al wat er op dat blad kan komen. In een samenwerking zet je je eigen ideeën even opzij, en maak je ruimte voor een ander perspectief. Je werkt met ieders sterktes of daagt jezelf of een ander juist uit iets nieuws te proberen.

  Welke maatschappelijke uitdaging zou jij graag aanpakken?
  Ik zou ons onderwijssysteem graag op zijn kop willen zetten. Het zou meer een plek van verbeelding mogen zijn, met meer ruimte voor creativiteit en minder voor reproductie.

  Inspirerende werkingen?
  Ik kijk vol bewondering naar Homelands, places of belonging, een project dat nieuwkomers-kunstenaars koppelt aan lokale cultuurmakers. Plekken in de marge hebben me ook altijd aangetrokken, zoals vroeger Scheld’Apen in Antwerpen, Recyclart of een tijdelijke plek als Alle du Kaai van Toestand vzw. 

 • Charlotte Van Cleemput
  Medewerker communicatie
  charlotte@cultuuroptil.be

  Medewerker communicatie

   

 • An-Sofie Gysemans
  Consulent
  an-sofie@cultuuroptil.be

  Consulent 

  Wat betekent samenwerken voor jou?
  Samenwerken is je blik verruimen. Het is je openstellen voor nieuwe mensen, andere ideeën en onverwachte wendingen. Samenwerken zorgt voor je sociale ontwikkeling, is leerrijk en ook iets waar je erg veel voldoening uithaalt.

  Hoe kunnen natuur en cultuur elkaar optillen?
  In de natuur vinden mensen rust, in cultuur vinden mensen verbeelding. De natuursector doet aan beheer en bescherming, de cultuursector aan presentatie en publieksbemiddeling. Stel je voor dat medewerkers van natuur en cultuur zouden samenwerken en deze waarden zouden uitwisselen. Rust in cultuur en verbeelding in de natuur, mooi toch?

  Inspirerende werking?
  Wist je dat ‘wandelkunst’ een ding is? Wist je dat de boswachters in Vlaanderen gebieden in hun bossen hebben afgebakend waar je evenementen (en dus cultuur) kan organiseren? Wist je dat mensen rustmomenten willen in een programma? Perfect voor een cultuurprogrammatie die zich afspeelt in de natuur, toch?

 • Inge Van de Walle
  Consulent / medewerker kennis
  inge@cultuuroptil.be

  Consulent en medewerker kennis

  Wat betekent samenwerken voor jou?
  Samenwerken doe je vanuit een gedeelde drive om een stukje van de wereld te verbeteren. En vanuit het geloof in het kunnen van andere partners. In samenwerking komen doeners, denkers, dromers, durvers mekaar tegen. Je wordt verrast door de inzichten, de wijsheid en de sterke praktijken van de mensen die je ontmoet. Je maakt elkaar sterker. 

  Welke maatschappelijke uitdaging zou jij graag aanpakken?
  De huidige pandemie maakt de sociale ongelijkheid in de samenleving heel zichtbaar. Ook het gezicht van armoede is veranderd: er is een grotere digitale uitsluiting, een verslechtering van de maatschappelijke positie… Kan ik daar op mijn eentje iets aan doen? Nee. Vanuit OP/TIL kan ik wel mee werken aan het recht op cultuurparticipatie, voor iedereen.

  Inspirerende werking?
  Ik ben onder de indruk van de The Ostend Street Orchestra, een weerbarstig muziekorkest met een 25-tal muzikanten van erg uiteenlopende sociale en muzikale achtergronden. Sommigen mét, anderen zónder dak boven het hoofd, geboren en getogen Oostendenaars en nieuw aangespoelden, jong en oud, mensen met kleine en grote littekens, muzikanten mét partituren en muzikanten zónder. Participatieve kunstenorganisatie kleinVerhaal ondersteunt hen. 

 • Femke Corthouts
  Administratie & productie
  femke@cultuuroptil.be

  Administratie & productie

  Wat betekent samenwerken voor jou?
  ‘Samen’ is niet alleen. Mensen met verschillende achtergronden en perspectieven elkaar laten ontmoeten. ‘Werken’ om elkaar zo te kunnen versterken. In gesprek gaan en luisteren naar elkaar, hier verder op bouwen en naar hetzelfde doel toewerken. Een doel dat we anders op onszelf niet zouden kunnen bereiken.

  Welke maatschappelijke uitdaging zou jij graag aanpakken?
  Klimaatproblematiek: het is een groot probleem om aan te pakken, maar de uitkomst ervan is het waard. Elke actie telt, ook de kleintjes. Besef hebben over de nood van een duurzame verandering en kleine dagelijkse gewoontes aanpassen, zetten je al op de juiste weg om een positieve impact te maken.

  Hoe kunnen cultuur en natuur elkaar optillen?
  Cultuur draagt bij aan zorgen voor elkaar, maar ook aan zorgen voor de natuur. En deze natuur zorgt dan weer voor ons en voor onze mentale gezondheid.

   

 • Benedikte De Vos
  Cijfers & onderzoek
  benedikte@cultuuroptil.be

  Cijfers & onderzoek

  Wat is cultuur voor jou?
  Alles wat we delen. Alles waarmee we betekenis geven aan onze omgeving, onze relaties, onszelf.

  Hoe kunnen natuur en cultuur elkaar optillen?
  Simpelweg omdat 1 + 1 meer dan 2 is. Beide domeinen dragen bij aan ons wel-in-ons-vel voelen en bieden ruimte voor reflectie. Door banden te smeden, kunnen ze meer bereiken dan afzonderlijk. Ze kunnen elkaar ook versterken door mekaar uit te dagen om los te komen van vaste werk- en toonplaatsen of bestaande routines.

  Inspirerende werking?
  Bos-Grens, een project dat het bosgebied en de verhalen van de omwonenden uit België en Nederland gebruikt om een klankwandeling op te zetten. Het publiek kon op een kunstzinnige, belevingsgerichte manier de rijkdom uit de streek op een andere manier percipiëren. De aanpak vormde een symbiose van natuur, geluidskunst, architecturale installaties, erfgoed en storytelling.

 • Silvia Roomer
  Office manager
  silvia@cultuuroptil.be
 • Fender Rooms
  Medewerker productie en OP/HEF
  fender@cultuuroptil.be

  Medewerker projecten & OP/HEF

  Wat betekent samenwerken voor jou?
  Twee of meer personen die iets verwezenlijken, door elkaar aan te vullen en elkaar aan te voelen. Naast goede afspraken en gedeelde doelen, zijn ook gevoelens zoals veiligheid en eigenaarschap binnen een samenwerking belangrijk.

  Welke maatschappelijke uitdaging zou jij graag aanpakken?
  Culturele instellingen écht toegankelijk maken voor iedereen. Inzetten op personen die minder mobiel zijn of personen met andere fysieke beperkingen, én inzetten op kansarme mensen of personen met andere achtergronden. Haal bijvoorbeeld de bustes van Leopold II in operagebouwen weg, maak je toiletten genderneutraal of zorg ervoor dat zware toegangsdeuren makkelijk of automatisch opengaan. Mensen zullen zich sneller welkom voelen.

  Inspirerende praktijken?
  Wat Evelyne Van Hecke doet met de dansorganisatie Moving Ground. De organisatie brengt jongeren met moeilijke thuissituaties samen en leert hen via dans om te gaan met de maatschappelijke dynamieken die leven in hun buurt. Moving Ground biedt de jongeren een sterker netwerk aan, laat hen hun talenten ontdekken en zoveel meer.

 • Bart Noels
  Onderzoek & regiowerking, Europese culturele hoofdsteden
  bart@cultuuroptil.be

  Onderzoek & regiowerking, Europese culturele hoofdsteden

  Op dit moment bereiden vier Vlaamse steden, Brugge, Gent, Kortrijk en Leuven, hun kandidatuur voor in het kader van Europese Culturele Hoofdstad 2030. Zij doen dat niet alleen, maar betrekken daarin ook de regio.

  OP/TIL heeft de opdracht om regionaal samenwerken te ondersteunen en wil daar ook in dit kader op inzetten. Tegelijkertijd wil OP//TIL in kaart brengen welke effecten de kandidatuur voor Europese culturele hoofdstad heeft op de relatie tussen de stad en de omliggende regio.

  Bart versterkt het team als freelancer.

“Een til is een huis. Een duiventil. Een klapdeurtje, een verblijf. Dit steunpunt wil een toegankelijk steunpunt zijn. Met een open deur.”

Vind ons

Adres

Ravensteingalerij 50
1000 Brussel
02 670 06 70

We werken vaak thuis. Heb je een vraag? Stuur een mail naar:


Contact

info@cultuuroptil.be

Bereikbaarheid

Kom je met de fiets?

Parkeer je fiets aan de ingang van BOZAR, of aan de andere kant, aan het station Brussel-Centraal. Maak binnen Brussel gebruik van Villo.

Met het openbaar vervoer?

 • Neem de trein tot in het station Brussel-Centraal. Een trap brengt je meteen in de Ravensteingalerij.
 • Met de metro? Stap af aan halte Brussel-Centraal of Park als je op lijn 1 of 5 zit. Stap af aan halte Troon, als je op lijn 2 of 6 zit.
 • Met de tram? Tram 92 en 93 komen langs de halte Paleizen.
 • Met de bus? Aan het station Brussel-Centraal en aan de halte Bozar stoppen verschillende bussen van de MIVB.

Met de auto?

Parkeer je auto op één van de volgende parkings:

 • Parking Albertine-Square aan de Stuiversstraat en het Gerechtsplein.
 • Parking Grote Markt op de Grasmarkt 104.
 • Parking Zavel-Poelaert op het Poelaertplein.

Grensverleggende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor 1 of 2 nieuwsbrieven.