Dit is de privacyverklaring van OP/TIL

Welke gegevens houdt OP/TIL bij? En, waarom? Dat lees je in deze verklaring. We leggen je ook uit wat je kan doen, als je hier niet mee akkoord gaat.

OP/TIL verwerkt persoonsgegevens volgens de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en volgens de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is opgemaakt voor onze deelnemers, partners, freelancers, vrijwilligers, bezoekers, personen en organisaties die we ondersteunen en andere contactpersonen.
OP/TIL verwerkt soms persoonsgegevens van zijn deelnemers, partners, freelancers, vrijwilligers, bezoekers, personen en organisaties die we ondersteunen en andere contactpersonen.
Een persoonsgegeven is informatie over een persoon, zoals een naam, een e-mail of een postadres.

Contactgegevens

OP/TIL gaat correct om met jouw persoonsgegevens. Heb je toch nog vragen? Contacteer ons dan:

OP/TIL
Ravensteingalerij 50 
1000 Brussel

02/670 06 70
privacy@cultuuroptil.be

Welke gegevens houdt OP/TIL bij?

 • Identiteitsgegevens: naam, voornaam;
 • Contactgegevens: adres, telefoonnummer, e-mail;
 • Gegevens van jouw organisatie: naam van de organisatie en jouw functie;
 • Beeldmateriaal: foto’s en video’s (van activiteiten of projecten);
 • Audio en tekst van interviews, en quotes.
 • De website cultuuroptil.be gebruikt ook functionele en analytische cookies. Functionele cookies laten de website vlot draaien. Ze zijn noodzakelijk. Deze cookies onthouden bijvoorbeeld of jij de cookies accepteert of niet. OP/TIL gebruikt ook analytische cookies. Zo gebruiken we Google Analytics om bijvoorbeeld na te gaan hoeveel mensen onze website bezoeken.

Waarom houdt OP/TIL persoonsgegevens bij?

 • om je uit te nodigen voor onze activiteiten, zoals workshops, infosessies, netwerkmomenten, … (gerechtvaardigd belang);
 • om je te informeren en ondersteunen (gerechtvaardigd belang);
 • om je nieuwsbrieven te kunnen sturen (toestemming);
 • om je te informeren over onze werking (gerechtvaardigd belang);
 • om een verslag te maken van onze activiteiten en onze werking (gerechtvaardigd belang).

OP/TIL gebruikt deze gegevens enkel voor het doel waarvoor je ons de gegevens gaf, of voor hetgeen waarvoor we de persoonsgegevens verzamelden. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor andere doeleinden.

OP/TIL gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Hoe verzamelt OP/TIL persoonsgegevens?

OP/TIL verzamelt enkel de gegevens die je ons geeft, via een inschrijvingsformulier, per telefoon, per e-mail, face-to-face …
Soms maken we foto’s van activiteiten, voor onze communicatiekanalen. Als we foto’s of video’s maken waarop jij duidelijk herkenbaar bent, dan vragen we je toestemming.
OP/TIL verzamelt geen persoonsgegevens via derden.

Geeft OP/TIL jouw gegevens aan anderen?

OP/TIL geeft jouw gegevens enkel door aan partners en platformen, als het essentieel is voor onze werking:

 • Partners voor de webhosting, e-mailhosting;
 • Partners voor de IT-infrastructuur;
 • Partners die het CRM-systeem beheren;
 • Het platform voor het opmaken en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

OP/TIL maakt met deze partners en platformen afspraken over het gebruik en de beveiliging van jouw persoonsgegevens. In de overeenkomst met de externe partner staat wat die partner wel en niet mag doen met jouw gegevens.

Wij geven jouw persoonsgegevens niet door aan anderen, dan deze partners. Behalve als het wettelijk verplicht en toegestaan is. We informeren je hier ook over.

We delen jouw persoonsgegevens enkel met derden, als je ons daartoe de toestemming gaf. Je kan die toestemming ook intrekken. Het is mogelijk dat OP/TIL jouw persoonsgegevens al deelde, voor je je toestemming introk.

We verkopen of verhuren jouw persoonsgegevens niet, en geven ze niet door voor commerciële doeleinden.

Als we persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte, beschermen we jouw persoonsgegevens door specifieke contractuele verplichtingen, volgens de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

OP/TIL bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk vereist, of noodzakelijk voor het doel waarvoor je ons jouw persoonsgegevens gaf.

Deelnemerslijsten bewaren we maximaal tot 3 werkjaren na het einde van de activiteit.

Persoonsgegevens, gelinkt aan intergemeentelijke samenwerkingen bewaren we gedurende de beleidsperiode van deze samenwerkingen. We bewaren de gegevens nog 3 jaar na die periode en anonimiseren ze nadien, tenzij wettelijk anders bepaald.

Persoonsgegevens van projecten bewaren we tot 3 jaar na het einde van het project. Daarna anonimiseren of verwijderen we de gegevens. Tenzij je ons de toestemming gaf ze te bewaren, of tenzij wettelijk anders bepaald.

Persoonsgegevens van bestuurders, freelancers en vrijwilligers bewaren we tot 3 jaar na het einde van een mandaat, opdracht of samenwerking, tenzij je ons de toestemming gaf ze te bewaren of tenzij wettelijk anders bepaald.

Financiële gegevens bewaren we tot 7 jaar.

Wat zijn jouw rechten?

Je mag jouw persoonsgegevens inkijken en een kopie vragen. En, je mag ze verbeteren of aanvullen.

Je mag vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen, als ze niet noodzakelijk zijn voor onze werking. OP/TIL heeft het recht te bepalen of jouw verzoek terecht is.

Ga je er niet mee akkoord dat we bepaalde gegevens verwerken? Dan kan je ons vragen om deze gegevens niet meer te verwerken.

Ga je niet akkoord met hoe OP/TIL jouw persoonsgegevens verwerkt? Dan kan je ons vragen om dat niet te doen.

Je mag OP/TIL vragen om jouw persoonsgegevens door te geven aan een andere persoon of organisatie.

Je mag je toestemming tot het verwerken van jouw persoonsgegevens op elk moment annuleren.

Heb je een vraag in verband met je rechten?

Contacteer ons:

OP/TIL
Ravensteingalerij 50 
1000 Brussel

02/670 06 70
info@cultuuroptil.be

OP/TIL zorgt ervoor dat jouw persoonsgegevens beschermd zijn:

 • Alle personen die gegevens kunnen bekijken, hebben discretieplicht;
 • Al onze systemen hebben een gebruikersnaam en een wachtwoord;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Heb je een klacht?

Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Contacteer ons. Konden we jou niet helpen? Contacteer dan de Privacycommissie:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

contact@apd-gba.be

Als OP/TIL deze verklaring verandert, dan vermelden we dit op de website.