Werk samen & verbind

De intergemeentelijke samenwerkingsverbanden cultuur hebben een coördinerende en ondersteunende rol: een regierol. Ze zijn het aanspreekpunt voor iedereen die met cultuur bezig is in de regio.

Deze netwerken verbinden culturele spelers, versterken lokale actoren én bouwen bruggen naar andere sectoren.

De 19 IGS’en cultuur

In Vlaanderen werken verschillende lokale besturen samen rond cultuur.

Eind 2019 erkende de minister van Cultuur 19 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS’en) cultuur.

Een IGS opstarten of verderzetten

Willen verschillende lokale besturen in jouw regio structureel samenwerken rond cultuur? Is er goesting om te experimenteren en met gebundelde krachten iets op poten te zetten?

Of willen jullie gedeelde uitdagingen aanpakken of troeven op scherp zetten?

Regiovorming

Om meer structuur te krijgen in de 2239 verschillende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden bepaalde Vlaanderen 15 referentieregio’s.

Meer info?

De Vlaamse Regering deelde Vlaanderen op in 15 regio’s.
Wat betekent dit voor jouw bestaand cultureel
samenwerkingsverband? Ook cultureel samenwerken binnen een regio? OP/TIL informeert en ondersteunt.

Een cultuurnota opmaken

Met een cultuurnota vraag je werkingssubsidies aan
voor je intergemeentelijk samenwerkingsverband.
De cultuurnota is de uitkomst van een beleidsplanningsproces.
Hulp nodig?

Bekijk ons aanbod

grensbrekers

Je werkt rond cultuur voor een gemeente of stad
en bent nieuwsgierig naar wat er leeft in de gemeenten rondom.
Je wil meer cultuurcollega’s uit de regio leren kennen,
en droomt ervan samen uitdagingen aan te pakken.

Word een grensbreker

BE/LICHT

Regiocoördinator Wannes De Laender

Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Zuidrand groepeert cultuurwerkers uit Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel. 

Wat zijn de voordelen voor de lokale besturen?

Dankzij het netwerk vind je een antwoord op uiteenlopende vragen. Heeft iemand een idee, dan heb ik daar vaak al iets soortgelijks over gehoord in een andere gemeente of regio. Of als dat niet zo is, weet ik waar ik mijn licht kan opsteken. Dat is werk dat een cultuurwerker niet moet doen. Weet je niet goed hoe je iets moet aanpakken, dan weet een buurgemeente wel raad.

Hoe werk je het liefst?

Tijdens fysieke ontmoetingen zoomen we in op bepaalde thema’s en is er veel ruimte voor een informele babbel. Die gesprekken in de marge groeien soms uit tot een project. Door corona vergaderden we de eerste twee jaar vooral digitaal met de cultuurwerkers, maar daar haal je veel minder uit. Dus beslisten we over te gaan naar vier digitale vergaderingen en twee fysieke netwerkmomenten op jaarbasis.

Waar ben je trots op?

Het online platform Talent is met intussen meer dan 100 registraties wel een succes. Het platform doet echt wat het moet doen: talenten uit uiteenlopende kunst- en muziekvormen een gezicht geven en een netwerk tussen talenten onderling opbouwen. Via het platform bereiken we ook mensen die nergens anders in een vereniging of netwerk zitten.