intergemeentelijk

Tool / Welke juridische vorm kies ik voor mijn intergemeentelijk samenwerkingsverband?

Je wil samen met een handvol cultuurcollega’s een intergemeentelijk samenwerkingsverband cultuur oprichten.

In elke betrokken gemeente is er draagvlak, het managementsteam (MAT) is op de hoogte en ook de burgemeesters en algemeen directeurs. Je bracht een engagementsverklaring op het College van Burgemeester en Schepenen van elke betrokken gemeente.

Bepaal binnen welke juridische vorm je wil samenwerken.

Binnen cultuur zijn de meest gebruikte vormen van intergemeentelijke samenwerking:
de projectvereniging en de dienstverlenende vereniging.

Bekijk deze en andere vormen van samenwerken in de infografiek.

Grensverleggende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor 1 of 2 nieuwsbrieven.