Hoe begroot ik mijn kleinschalig bovenlokaal project?

We durven het al eens onderschatten of er op zijn minst veel te laat aan beginnen: de begroting van projecten. Het lijkt misschien niet zo cruciaal of slechts de kers op de taart, maar met een goede begroting staat of valt een project. Wat is dan een ‘goede’ begroting? En hoe begin je eraan? In dit artikel krijg je enkele eenvoudige tips en bieden we je wat meer inzicht in de basisbeginselen van het ‘begroten’. Vervolgens gaan we dieper in op de specifieke vereisten voor de oproep van de kleinschalige bovenlokale cultuurprojecten.

Minister Jambon keurde 23 bovenlokale cultuurprojecten goed, die waren ingediend tijdens de 10e projectoproep voor bovenlokale cultuurprojecten op 15 november 2023.

Begin oktober keurde minister Jambon 21 bovenlokale cultuurprojecten goed, die waren ingediend tijdens de 9e projectoproep voor bovenlokale cultuurprojecten op 15 mei 2023.

Ongeveer de helft van alle projectindieners komt uit een groot- of centrumstad. Hun projecten slokken samen bijna 60% van alle projectmiddelen op. Maar er zijn ook projecten die ingaan tegen de trend.

9 op de 10 van de goedgekeurde bovenlokale cultuurprojecten zeggen ‘vernieuwend of experimenteel’ te zijn. Wat zegt het decreet daarover en hoe gaan organisaties daarmee om?

Wil je een subsidiedossier indienen voor een bovenlokaal cultuurproject? OP/TIL zet samen met Cultuurloket voorafgaand aan elke indienronde een workshop op rond de vraag ‘Hoe begroot ik mijn cultuurproject?’. Welke vragen stellen deelnemers zoal?

Minister Jambon besliste in de 8e ronde om 26 bovenlokale cultuurprojecten te ondersteunen.

Je hebt een fantastisch idee voor een cultureel project. Nu nog op zoek naar middelen om het te realiseren.