Landschaptekening OP/TIL brengt bovenlokaal cultuurwerk in beeld

OP/TIL kreeg de opdracht om een landschapstekening te maken van de bovenlokale culturele ruimte. OP/TIL ging hiervoor uitgebreid in gesprek en overleg met spelers die binnen de bovenlokale ruimte aan de slag zijn. We polsten onder meer naar hun drijfveren om bovenlokaal te werken, naar wat goed en minder goed loopt, en brachten ook alle ontwikkelingsnoden en nood aan ondersteuning in kaart.

In 2023 vroegen we ons af hoe natuur en cultuur elkaar (opnieuw) kunnen ontmoeten. Hoe de natuur kan infiltreren in jouw culturele werking. We bundelden alle portretten, gesprekken en inzichten in een publicatie.

Wat als cultuur en welzijn aandacht vragen voor een meer zorgzame maatschappij? Deze vraag diepte OP/TIL uit in 2022. We bundelden alle portretten, gesprekken en inzichten in een publicatie.

Wat is intergemeentelijk samenwerken rond cultuur? Hoe doe je dat? En welke winst haal je er uit?

Wat als er meer kruisbestuiving zou zijn tussen de cultuursector en de ondernemerswereld? Deze vraag diepte OP/TIL uit in 2021. We bundelden alle portretten, gesprekken en inzichten in een publicatie.

Op 16 en 22 juni 2021 nam OP/TIL jou samen met spelers uit de cultuursector én de ondernemerswereld mee langs een verbindend parcours in de Gentse binnenstad.

Music Is The Answer, een publicatie van VI.BE, is een hands-on gids voor gemeenten en steden. De gids geeft inzicht in de kracht van muziek en vooral ook inspiratie en tools voor het ontwikkelen van een vruchtbaar muziekbeleid.