amateurkunsten

Van KVR naar amateurkunstenvergoeding

Organiseer je een artistieke activiteit als lokaal bestuur of organisatie en betrek je professionele kunstenaars of amateurkunstenaars? Vanaf 1 januari 2024 vervangt de amateurkunstenvergoeding (AKV) de kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars (KVR).

Music Is The Answer, een publicatie van VI.BE, is een hands-on gids voor gemeenten en steden. De gids geeft inzicht in de kracht van muziek en vooral ook inspiratie en tools voor het ontwikkelen van een vruchtbaar muziekbeleid.

Op vrijdag 9 oktober 2020 maakte OP/TIL de resultaten bekend van het grootschalig bevolkingsonderzoek naar amateurkunsten in Vlaanderen, samen met De Federatie en de 9 amateurkunstenorganisaties. Het onderzoek resulteerde in de publicatie DIT DOET ME WAT.

Wat als je met de kennis van nu naar de toekomst kijkt? Welke onverwachte, uitdagende, nieuwsoortige samenwerkingen zullen culturele spelers dan opzetten? Hoe leggen we nieuwe, ongewone linken? OP/TIL vroeg – in het kader van OP/HEF – enkele partnerorganisaties om die culturele toekomst in te kleuren. De Stem van ons Geheugen levert een bijdrage aan maatschappelijke integratie en empowerment van mensen met dementie. En het zorgt voor een meer genuanceerde visie op dementie.