amateurkunsten
amateurkunsten

Van KVR naar amateurkunstenvergoeding

Organiseer je een artistieke activiteit als lokaal bestuur of organisatie en betrek je professionele kunstenaars of amateurkunstenaars?

Vanaf 1 januari 2024 vervangt de amateurkunstenvergoeding (AKV) de kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars (KVR). Net als de KVR is de amateurkunstenvergoeding een kostenvergoeding die vrijgesteld is van sociale en fiscale bijdragen.

Wat betekent deze nieuwe regelgeving voor lokale en bovenlokale actoren?

Wie kan opdrachtgever zijn?

Iedereen kan een opdrachtgever zijn: een persoon, een vzw, een feitelijke vereniging, een commerciële vennootschap … 

Ben je opdrachtgever? Registreer je dan op het nieuwe platform ‘Working In The arts’, vanaf 1 januari 2024. Daarvoor heb je een ondernemingsnummer of identificatienummer bij de sociale zekerheid (INSZ) nodig. Registreer de opdracht vóór de start van de activiteit op het platform.

Wie kan je vergoeden met een amateurkunstenvergoeding?

Je kan zowel amateurkunstenaars als professionele kunstenaars vergoeden, die een kleinschalige artistieke prestatie uitvoeren. Bijvoorbeeld een muzikant die optreedt in het cultuurhuis, een beginnend dichter die voorleest in de bibliotheek.

De AKV geldt enkel voor artistieke opdrachten in het domein van de audiovisuele kunsten, beeldende kunsten, muziek, literatuur, choreografie, theater of beeldverhaal. Technisch-artistieke en artistiek-ondersteunende activiteiten zijn uitgesloten.

Over welke vergoeding gaat het? 

  • Voor deze nieuwe regeling geldt er geen maximumjaarvergoeding meer. 
  • Er blijft wel een maximumvergoeding van 70 euro per dag. 
  • Nieuw is ook de minimumvergoeding van 45 euro per dag.
  • Het maximaal aantal dagen blijft 30, waarvan de uitvoerder maximaal 7 dagen op een rij voor dezelfde opdrachtgeve werkt. Dit verandert niet.

De bedragen hier vermeld zijn nog niet geïndexeerd, waardoor de exacte bedragen pas op 1 januari 2024 bekend zullen zijn. Deze bedragen gelden per opdrachtgever.

Verplaatsingsonkosten

Wat ook verandert zijn de verplaatsingsonkosten. Vanaf 1 januari 2024 mag je ook de verplaatsingskosten terugbetalen. Het dagplafond is hier 20 euro en wordt geïndexeerd op 1 januari.

Er is wel een bewijs van de verplaatsing nodig. Voor verplaatsingen met de wagen en met de fiets mag je een forfaitaire kilometervergoeding toekennen, maar ook hier is het beperkt tot 20 euro per dag.   

Registratieplatform: voor kunstenaars én voor organisatoren

Het nieuwe WITA-platform geeft antwoord op de meest gestelde vragen over de nieuwe amateurkunstenvergoeding (AKV). Zowel de kunstenaar als de opdrachtgever registreren zich éénmalig op het platform voor ze gebruik kunnen maken van de AKV.  

Het platform verzamelt ook de nodige informatie over de hervorming van het sociaal statuut van de kunstwerker en het kunstwerkattest.

Opdrachtgevers

Lokale opdrachtgevers of organisatoren verbonden aan het lokaal bestuur zoals een cultuurcentrum of een bibliotheek, maar ook cultuurverenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor de aangifte van de prestaties van de kunstenaar. 

Enkele regels: 

  • Doe de aangifte vóór de effectieve prestatie van de artiest. Als de prestatie van de artiest is aangegeven in het platform, moet de artiest die ook nog bevestigen
  • Eventuele aanpassingen of annuleringen zijn slechts mogelijk tot middernacht op de afgesproken dag.
  • Als je meer dan € 500 amateurkunstenvergoedingen betaalt op een kalenderjaar (aan alle kunstenaars samen), betaal je 5% sociale bijdrage als solidariteitsbijdrage.
  • Betaal je meer dan 100 dagvergoedingen AKV uit per kalenderjaar, dan zal je dat moeten melden via het online platform.

Bronnen

Grensverleggende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor 1 of 2 nieuwsbrieven.