dijk92

Dijk92, samenwerking in Oost-Vlaanderen, voor én achter de schermen

dijk92
dijk92

Hoe geef je vorm aan het lokale en bovenlokale culturele veld? Hoe stimuleer je tot het maken en beleven van cultuur? En wat voor rol speel je dan? Leer de 19 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) rond cultuur kennen. Tekst / Jiska Agten “Achter de schermen zorgen dat partners met elkaar aan tafel zitten: ook dat is […]

cultuurtuin WAAS

Hoe geef je vorm aan het lokale en bovenlokale culturele veld? Hoe stimuleer je tot het maken en beleven van cultuur? En wat voor rol speel je dan? Leer de 19 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) rond cultuur kennen. Tekst / Jiska Agten “Onze partners mogen nooit het gevoel hebben dat we hen iets in de maag […]

Viertoren

Hoe geef je vorm aan het lokale en bovenlokale culturele veld? Hoe stimuleer je tot het maken en beleven van cultuur? En wat voor rol speel je dan? Leer de 19 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) rond cultuur kennen. Deze keer nemen we je mee naar de kust. Tekst / Jiska Agten “Hoe meer samenwerking, hoe meer […]

Hoe geef je vorm aan het lokale en bovenlokale culturele veld? Hoe stimuleer je tot het maken en beleven van cultuur? En wat voor rol speel je dan? Leer de 19 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden rond cultuur kennen. Peter Van den Berge stimuleert samenwerking in de Druivenstreek. Tekst / Jiska Agten “Iedereen moet mee zijn met je […]

© Iris Verhoeyen

Hoe geef je vorm aan het lokale en bovenlokale culturele veld? Hoe stimuleer je tot het maken en beleven van cultuur? En wat voor rol speel je dan? Leer de 19 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden rond cultuur kennen. We nemen je mee naar het platteland, tussen de Nete en de Demer. Tekst / Jiska Agten “Mensen samenbrengen, […]

spa bruis

Hoe geef je vorm aan het lokale en bovenlokale culturele veld? Hoe stimuleer je tot het maken en beleven van cultuur? En wat voor rol speel je dan? Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden rond cultuur konden in het najaar van 2019 een aanvraag indienen bij de Vlaamse overheid. Voor werkingssubsidies voor een regierol. Cultuur Noordrand kreeg een subsidie […]

COMEET

Hoe geef je vorm aan het lokale en bovenlokale culturele veld? Hoe stimuleer je tot het maken en beleven van cultuur? En wat voor rol speel je dan? Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden rond cultuur konden in het najaar van 2019 een aanvraag indienen bij de Vlaamse overheid. Voor werkingssubsidies voor een regierol. Een rol die COMEET al […]

Schatten van Meerlaer / collectie Karel Cruysberghs

Hoe geef je vorm aan het lokale en bovenlokale culturele veld? Hoe stimuleer je tot het maken en beleven van cultuur? En wat voor rol speel je dan? De Vlaamse overheid geeft werkingssubsidies aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die een regierol opnemen in het bovenlokale culturele veld. Een aanvraag indienen kon eind 2019. Cultuurnetwerk Kempen (CNEK, ondertussen […]