Timmerwerkt
portret

Timmerwerkt maakt meubels én timmert aan een warme samenleving

Welke bedrijven verleggen grenzen? En hoe doen ze dat? Verken een nieuwe economische ruimte aan de hand van een kort portret. Mét optillende tips voor jouw praktijk.

Hans Gruyaert, bezieler van Timmerwerkt, vertelt en geeft tips

Wat?

Timmerwerkt biedt nieuwkomers een warm onthaal én een springplank naar de moeilijk toegankelijke arbeidsmarkt.

Dit sociale schrijnwerkersatelier vertrekt vanuit het potentieel, de motivatie en het doorzettingsvermogen van de nieuwkomers. Het stelt geen eisen aan hun taalniveau. Motivatie en aanleg voor het vak zijn belangrijker. 

Cijfers

  • Timmerwerkt werkt met 10 mensen, waarvan 6 vaste en 4 losse medewerkers.
  • Op elk moment zijn er 3 nieuwkomers actief via een artikel 60-traject met een duur van 6 tot 18 maanden, en regelmatig ook een stagiair.
  • Timmerwerkt nam al één werknemer na een artikel 60-traject in dienst. Voor anderen zoekt het atelier een kwalitatieve job. Elk jaar stromen er 2 à 3 personen door.
Meer inspiratie over
de link tussen cultuur en ondernemen?
Lees de optillende ingrediënten, of de oogst van OP/HEF op 7 oktober 2021.
Lees de oogst

Idee

“Er is krapte op de arbeidsmarkt en er is onbenut arbeidspotentieel van nieuwkomers. Werkgevers hebben een rol te vervullen om deze kloof te dichten. Werk geeft zin en (zelf)vertrouwen en draagt bij aan een snellere integratie.”

Nergens in de Europese Unie is de werkzaamheidsgraad van personen, geboren buiten de Europese Unie, zo laag als in België. Er is niet alleen een verschil in kwantiteit, maar ook in de kwaliteit van de tewerkstelling. Ook hier doet België het niet goed.

Wat zijn de grootste drempels voor de nieuwkomers? De taal, de werkervaring, het beperkte sociale netwerk, transport (rijbewijs), degelijke en betaalbare huisvesting, vooroordelen bij werkgevers, en het feit dat werkgevers en nieuwkomers elkaar niet altijd vinden via de bestaande kanalen.

Hans Gruyaert richtte in 2018 samen met Olivier Provost Timmerwerkt op. Het atelier biedt een positief en constructief antwoord op de negatieve manier waarop we nieuwkomers al te vaak onthalen.

Partners

Timmerwerkt werkt samen met de OCMW’s van Gent, Evergem, Eeklo en Aalter voor de instroom. En met Duo for a Job voor de uitstroom, jammer genoeg enkel voor -33-jarigen. 

Tip!

Buig iets negatiefs om, en maak er een positief verhaal van.

Werk geeft zin en (zelf)vertrouwen en draagt bij aan een snellere integratie.
  • Timmerwerkt
  • “Wat wij doen, zou de normaalste zaak van de wereld moeten zijn. Dat wat we doen grensverleggend is, zegt misschien meer over de manier waarop we met het leven en werken omgaan.”
    Hans Gruyaert Bezieler Timmerwerkt

Verrassend

De verrassing zit vooral in de kleine dingen: de dagelijkse interacties, wat we van elkaar leren. 

“Door de flexibele manier van werken en de uiteenlopende achtergronden van de teamleden ontstaan er dagelijks interessante kruisbestuivingen. We vinden hier geen vastgeroeste denkpatronen en werkwijzen, maar volop ruimte om te leren van elkaar.”
Bron: ‘Diversiteit werkt: waarom het een goed idee is om met nieuwkomers te werken’, Close Up News

“De verrijking van wat je terugkrijgt als je werkt vanuit een humanitair perspectief, kan je niet vatten in een excel. Het geeft zo veel meer voldoening dan enkel en alleen financiële targets nastreven.”

 

Grensverleggend

“Wat wij doen, zou de normaalste zaak van de wereld moeten zijn. Dat wat we doen grensverleggend is, zegt misschien meer over de manier waarop we met het leven en werken omgaan.”

Timmerwerkt is duidelijk meer dan een schrijnwerkersatelier. Het is, naast een sociale plek, ook een plek van verhalen. Het atelier geeft met zijn podcasts een stem aan de vluchtelingen. 

In de berichten over vluchtelingen krijg je vooral cijfers en statistieken te zien, zelden individuele verhalen. In de podcast Timmerwerkt ontmoet je een aantal nieuwkomers, druk timmerend aan een nieuw verhaal. Waar komen ze vandaan? Wat hebben ze meegemaakt? En wat zijn hun dromen en verlangens?

Tip!

Doe meer dan enkel financiële targets nastreven.

Contact

www.timmerwerkt.be

Eva De Groote en Ruben Nachtergaele maken de podcasts.

Grensverleggende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor 1 of 2 nieuwsbrieven.