Project V
portret

Theaterproject ‘Project V’ biedt kwetsbare kinderen en jongeren fijne vakantie-ervaringen

Welke culturele projecten verleggen grenzen? En hoe doen ze dat? Verken een nieuwe culturele ruimte aan de hand van een kort portret. Mét optillende tips voor jouw praktijk.

Liza Renders, coördinator JongDOEK, vertelt en geeft tips

Wat?

Met Project V biedt JongDOEK kinderen en jongeren zonder reisplannen de kans om in de vakantie één dag per week samen te komen om een theaterworkshop te volgen. Het project loopt over de hele zomer, waardoor de kinderen en jongeren iedere week uitkijken naar hun rol op, naast of achter de planken. Op die manier hebben ze een supertoffe vakantie en ontwikkelen ze belangrijke talenten als creativiteit, samenwerken en samenhorigheid

JongDOEK werkt met professionele theaterdocenten, die met hun beide voeten op de grond staan, én die flexibel zijn. Die bijvoorbeeld hun plannen kunnen aanpassen, als bepaalde oefeningen niet blijken te werken. De docent werkt samen met een begeleider van de welzijnsorganisatie zelf. Op die manier kan de docent focussen op het artistieke. Zodra er een probleem is, zoekt de (pedagogisch) begeleider een oplossing.

Project V startte met een pilootproject. Nadien kwam er een evaluatie, en een gesprek met experts. Op basis daarvan werd het project uitgebreid naar nieuwe doelgroepen. Zo wil JongDOEK zeker zijn dat het project zijn doel bereikt. Op basis van die ervaringen werkte JongDOEK ook een methodiek uit, en enkele kernwaarden waar een ‘Project V’ aan moet voldoen.

Cijfers

  • In 2018 ging JongDOEK in gesprek met Iedereen Verdient Vakantie. Ze zochten eerst een organisatie die met hen wilde samenwerken. Iedereen Verdient Vakantie deed een oproep aan hun partners, alle vakantie-aanbieders.
  • In 2019 startte JongDOEK met een pilootproject. Vzw Huize Sint-Augustinus uit de bijzondere jeugdzorg, zette de stap om de eerste editie te organiseren. JongDOEK deed dit met subsidies binnen het Participatiedecreet, voor een kleinschalig pilootproject.
  • In 2021 vond Project V plaats op 3 verschillende locaties: in Oostende met Briek Vrije Tijd, een inclusief project voor jongeren met en zonder mentale beperking, in Genk voor 12-jarigen die heel onzeker zijn en in pedagogische trajecten zitten, samen met Campus O3 en Jeugd Genk. En er was een project met Stad Mechelen, voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen, die in een opvangcentrum zitten.
Dit is een bovenlokaal cultuurproject.
Vraag ook subsidies aan
voor jouw grensverleggend
cultureel project.
Doe de check

Idee

JongDOEK stelde vast dat heel wat projecten voor kwetsbare kinderen of jongeren éénmalig zijn tijdens de zomervakantie. Ze kunnen bijvoorbeeld gratis op voetbalkamp of aan een lagere prijs op paardenkamp. JongDOEK wilde iets uitwerken dat die contacten niet in één week of tien dagen propt, wél verspreid over de hele zomer.

Met Project V geeft JongDOEK kinderen en jongeren meer om naar uit te kijken, korte piekjes in plaats van één heel hoge. 

Liza Renders speelde al langer met het idee om iets te doen voor kinderen en jongeren die tijdens de zomer niet op reis kunnen gaan. Ze gooide haar voorstel op tafel en kreeg de kans om het uit te werken. Liza contacteerde Iedereen Verdient Vakantie en legde haar idee voor. 

“We zijn gaan toespitsen op kwetsbare doelgroepen, dus niet alleen kinderen in armoede, wel alle kinderen en jongeren die vakantiedrempels ervaren. We wilden ‘zomerverlies’ tegengaan.

Partners

JongDOEK werkt voor dit project samen met organisaties uit de welzijnssector, zoals organisaties binnen de bijzondere jeugdzorg, organisaties die al participatief werken, en ook lokale besturen, cultuurdiensten, jeugddiensten …

Tip!

Praat met elkaar. Toets af of dingen realistisch zijn, of niet. 

“Wij dachten bijvoorbeeld dat een maaltijd aanbieden voor kwetsbare doelgroepen, heel belangrijk was. Maar transport bleek voor vzw Huize Sint-Augustinus nu net datgene waar waar ze meer hulp bij konden gebruiken.”

  • Liza Renders
  • “Organisaties uit de bijzondere jeugdzorg grijpen heel makkelijk naar sport. Omdat dat veiliger lijkt, omdat ze dat kennen. We waren beiden blij om samen aan tafel te zitten. Zo brengen we expertises samen.”
    Liza Renders coördinator JongDOEK

Verrassend

De theaterdocenten en de begeleiders van de partnerorganisaties leren van elkaar. Een theaterdocent leert bijvoorbeeld hoe een conflict aan te pakken. De begeleider van de organisatie leert dan weer wat een bepaalde theateroefening teweeg kan brengen. Ze delen kennis, die ze vervolgens in hun eigen praktijk kunnen inzetten. 

Grensverleggend

Het is heel opvallend dat de deelnemende kinderen en jongeren een grote evolutie doormaken. Veel groter dan wanneer je alles in één week zou proppen. Ze voelen zich deel van een groep, deel van een groter geheel. En, ze werken toe naar een toonmoment. Dat stimuleert hun verantwoordelijkheidsgevoel. Ook hun concentratievermogen neemt toe.

Liesbeth Moesen van vzw Huize Sint-Augustinus zei: “Op twee maanden hebben we bij deelnemers bereikt waar wij twee jaar over doen. Er is meer vooruitgang doordat het een andere methode en een andere context is.”

JongDOEK werkte eerst samen met bijzondere jeugdzorg. Voor hen was het nieuw, grensverleggend, om met een culturele speler samen te werken. “Ze grijpen heel makkelijk naar sport. Omdat dat veiliger lijkt, omdat ze dat kennen. We waren beiden blij om samen aan tafel te zitten. Zo brengen we expertises samen.

JongDOEK

JongDOEK is de jongerenwerking van OPENDOEK, de koepelorganisatie voor amateurtheater in Vlaanderen en Brussel. JongDOEK is er voor alle jongeren tussen 13 en 26 jaar die in hun vrije tijd met theater bezig zijn. Of ze professionele ambities hebben, of niet. JongDOEK informeert en organiseert bijvoorbeeld ook stages in binnen- en buitenland.

JongDOEK wil theater bij meer mensen krijgen, als passie, of als waardevolle vrijetijdsbesteding. Wat niet betekent dat iedereen van theater moet houden. JongDOEK wil wél zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans bieden om te proeven van theater. 

Dossier

JongDOEK maakte een dossier op, waarin het ook enkele kernwaarden en voorwaarden bundelde waaraan een ‘Project V’ moet voldoen. Een ‘ProjectV’ opstarten? Neem contact op via projectV@opendoek.be 

Grensverleggende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor 1 of 2 nieuwsbrieven.