regiovorming
BELEID

Update — Regiovorming deelt Vlaanderen op in 17 regio’s

maart 2021 — Op vrijdag 12 maart 2021 bekeek de Vlaamse Regering het voorstel voor de definitieve referentieregio’s. Het voorstel deelt Vlaanderen op in 17 verschillende regio’s.

Van 13 referentieregio’s naar 17 referentieregio’s

In het najaar 2020 keurde de Vlaamse Regering een kadernota rond regiovorming goed. Die nota bevatte een ontwerpkaart met 13 referentieregio’s. Deze regio’s moeten de samenwerkingen tussen de lokale besturen stroomlijnen. De regering kreeg ook het advies van de lokale besturen en de gouverneurs. 

Deze adviezen werden ondertussen verwerkt. De nieuwe kadernota bevat een voorstel van definitieve afbakening van de referentieregio’s. Het voorstel deelt Vlaanderen op in 17 regio’s. In de nota vind je ook de lijst met gemeenten per regio.

Meer informatie vind je op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Bestaande intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Binnen het beleidsdomein Cultuur werken gemeenten regionaal samen binnen het Bovenlokaal Cultuurdecreet, binnen het Cultureelerfgoeddecreet, via de 13 Avansa’s (Decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk) en via de UiTPAS-regio’s.

Wat betekent die regiovorming voor jouw bestaande samenwerking? Er zal een traject starten om de bestaande regelgeving aan te passen aan de referentieregio’s.

Meer informatie?

In dit filmpje legt Vlaams minister Somers uit waarover de regiovorming juist gaat.

Infomoment

OP/TIL organiseert op 30 maart 2021, samen met FARO, publiq en Socius, een online infomoment.

Deskundigen van het Agentschap Binnenlands Bestuur en de VVSG geven meer informatie over dit dossier en de verdere uitrol ervan. 

Grensverleggende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor 1 of 2 nieuwsbrieven.