regiovorming
BELEID

Update — Regiovorming / Vlaamse Regering deelt Vlaanderen op in 15 regio’s

februari 2022 — Op vrijdag 4 februari 2022 hakte de Vlaamse Regering de knoop van de regiovorming door. De Vlaamse Regering maakt met 15 regio’s definitief komaf met het lappendeken aan samenwerkingsverbanden. Vorig jaar was er al een akkoord over de regio’s in 4 van de 5 provincies. Nu is er ook een beslissing voor Limburg: alle Limburgse gemeenten vormen één regio. 

Limburg vormt één regio

De 15 regio’s moeten de samenwerkingen tussen de lokale besturen stroomlijnen. In vier van de vijf provincies was er vorig jaar al een akkoord. Op 4 februari 2022 werd ook de Limburgse knoop doorgehakt. Alle 42 Limburgse gemeenten zullen samen één regio vormen, dat wordt samen met de andere 14 regio’s decretaal verankerd.

Van 17 naar 15 regio’s

In het najaar van 2020 keurde de Vlaamse Regering een kadernota rond regiovorming goed. Die nota bevatte een ontwerpkaart met 13 referentieregio’s. De regering kreeg ook het advies van de lokale besturen en de gouverneurs. 

De adviezen werden verwerkt, dit resulteerde in een nieuwe kadernota met een voorstel van definitieve afbakening van de referentieregio’s. Het voorstel deelde Vlaanderen op in 17 regio’s. Limburg zou oorspronkelijk in drie regio’s worden opgedeeld, maar de Vlaamse regering besliste daar nu anders over.

Bestaande intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

De regering engageert zich om al haar nieuwe samenwerkingsverbanden meteen en haar huidige samenwerkingsverbanden tegen 2025 op deze regiokaart te enten. De Vlaamse regering gaat nu ook verder in dialoog met de federale regering om hetzelfde te doen. De lokale besturen krijgen tot 2031 om hun intergemeentelijke samenwerkingsverbanden op de nieuwe regiokaart te oriënteren.

Dit is een bestuurlijke beslissing die verder gaat dan cultuur, maar die zeker ook impact heeft op een aantal culturele samenwerkingsverbanden zoals erfgoedcellen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor Bovenlokale Cultuur… Minister van cultuur, Jambon gaf eind vorig jaar aan OP/TIL de opdracht om culturele samenwerkingsverbanden hierin te begeleiden.

Jouw ondersteunen? Updates vind je op de nieuwspagina van deze website.

Al een vraag? Contacteer Lien Verwaeren van OP/TIL.

Meer informatie?

In dit filmpje legt Vlaams minister Somers uit wat het nut is van de regiovorming.

Lien Verwaeren

Grensverleggende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor 1 of 2 nieuwsbrieven.