bovenlokaal cultuurdecreet
BELEID

Update — Eerste ontwerp van uitvoeringsbesluit bij decreet Bovenlokale Cultuurwerking goedgekeurd

Het decreet voor Bovenlokale Cultuurwerking zit in een laatste rechte lijn naar definitieve goedkeuring begin volgend jaar.

Een decreet is pas uitvoerbaar als er ook een uitvoeringsbesluit is. Op vrijdag 15 december werd het voorontwerp van het uitvoeringsbesluit goedgekeurd.

Dit voorontwerp is een eerste versie waarover nu advies wordt ingewonnen van de SARC, van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, van de Gegevensbeschermingsautoriteit en daarna van de Raad van State. 

We verwachten in de eerste helft van 2024 hiervan een definitieve goedkeuring. 

OP/TIL ging snel even door het uitvoeringsbesluit en stipt deze eerste elementen aan:

 • Voor alle subsidielijnen binnen het decreet wordt de manier van beoordelen (samenstellen commissie), de indiendata en de manier van evalueren meer in detail vastgelegd
 • Specifiek voor de subsidielijn voor kleine bovenlokale cultuurprojecten zijn er een aantal (nieuwe) bepalingen:
  • de subsidie bedraagt maximaal 25.000 euro en het totale project mag maximaal 75.000 euro kosten
  • er zijn twee indienmomenten (1 april en 1 oktober) en op het moment dat het dossier wordt ingediend moet er ook een advies van het IGS bijzitten (je dossier moet dus al eerder af zijn, zodat het beoordeeld kan worden door het IGS)
  • elk IGS moet een beoordelingscommissie van experten samenstellen om deze projecten te beoordelen, ook hierover zijn er meer details vastgelegd
 • De subsidielijn voor grote, transversale cultuurprojecten gaat van 2 naar 1 indienmoment (enkel nog 15 mei)
 • De manier van financieren voor een IGS wordt aangepast. De Vlaamse overheid zou 0,9 euro per inwoner subsidiëren met een minimum van 100.000 euro aan subsidie. Lokale besturen moeten 75% van de subsidie door Vlaanderen zelf financieren, een minimum dus van 75.000 euro.
 • Ook de manier waarop een aanvraag voor een bovenlokaal netwerk vrijetijdsparticipatie kan ingediend worden, wordt verder uitgewerkt in dit besluit.

Als het uitvoeringsbesluit is goedgekeurd, kunnen de verschillende lijnen ook effectief in uitvoering gaan. Voor het steunpunt is dit al in 2024, de IGS’en moeten een dossier indienen in 2026 en de uitrol van de kleinschalige subsidielijn voor bovenlokale cultuurprojecten start pas in 2027.

Wil je meer informatie over deze recente beslissing van de Vlaamse Regering?

Een vraag over de het nieuwe decreet? Contacteer Lien Verwaeren of Gwennan Dekens van OP/TIL.

Grensverleggende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor 1 of 2 nieuwsbrieven.