talentontwikkeling
OPROEP

Projectsubsidies voor talentontwikkeling in de amateurkunsten

Vlaams minister van Cultuur, Jan Jambon, lanceerde een nieuwe subsidielijn om talentontwikkeling in de amateurkunstensector aan te moedigen. De subsidie bedraagt maximaal 10.000 euro per project. Deadline? 15 september 2021.

Voor verenigingen en individuele amateurkunstenaars

Amateurkunstenverenigingen met rechtspersoonlijkheid en individuele beoefenaars van amateurkunsten kunnen subsidies aanvragen. De subsidie bedraagt maximaal 10.000 euro per project. Dien je subsidieaanvraag ten laatste in op 15 september 2021 via de webapplicatie KIOSK.

Talenten stimuleren

Dit nieuwe instrument biedt individuele amateurkunstenaars en amateurkunstenverenigingen financiële ondersteuning bij projecten die hun talenten stimuleren. Welke projecten komen in aanmerking? Projecten die artistieke talenten een boost geven, én projecten die competenties op het vlak van ondersteuning en omkadering aanscherpen, zoals promotiewerking, publiekswerking …

Daarnaast wil de nieuwe regeling ook de samenwerking met het deeltijds kunstonderwijs of de professionele kunstensector aanmoedigen, wat een belangrijke stimulans kan zijn voor talentontwikkeling bij amateurkunstenaars.

Meer info en voorwaarden?

Schrijf je in
voor de online
infosessie van het departement
op 17 augustus 2021 om 19.30 u.
Schrijf je hier in

Ontdek ook de resultaten
van het grootschalig onderzoek
rond amateurkunsten
in 2020.
Krik je kennis op

Grensverleggende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor 1 of 2 nieuwsbrieven.