talentontwikkeling
OPROEP

Projectsubsidies voor talentontwikkeling in de amateurkunsten

Vlaams minister van Cultuur lanceerde in 2021 een nieuwe subsidielijn om talentontwikkeling in de amateurkunstensector aan te moedigen. De volgende indiendatum is 15 april 2023, voor projecten die ten vroegste starten op 1 augustus 2023.  2023 is het laatste jaar waarin amateurkunstenaars kunnen indienen.

Voor verenigingen en individuele amateurkunstenaars

Amateurkunstenverenigingen met rechtspersoonlijkheid en individuele beoefenaars van amateurkunsten kunnen subsidies aanvragen. De subsidie bedraagt maximaal 10.000 euro per project. Dien je subsidieaanvraag ten laatste in op 15 april 2023 via de webapplicatie KIOSK. De volgende en laatste deadline is 15 september 2023. Daarna verdwijnt deze subsidielijn. In 2024 komt er waarschijnlijk een nieuw decreet amateurkunsten.

Talenten stimuleren

Dit nieuwe instrument biedt individuele amateurkunstenaars en amateurkunstenverenigingen financiële ondersteuning bij projecten die hun talenten stimuleren.

Welke projecten komen in aanmerking? Projecten die artistieke talenten een boost geven, én projecten die competenties op het vlak van ondersteuning en omkadering aanscherpen, zoals promotiewerking, publiekswerking …

Daarnaast wil de nieuwe regeling ook de samenwerking met het deeltijds kunstonderwijs of de professionele kunstensector aanmoedigen, wat een belangrijke stimulans kan zijn voor talentontwikkeling bij amateurkunstenaars.

Meer info en voorwaarden?


Ontdek ook de resultaten
van het grootschalig onderzoek
rond amateurkunsten
in 2020.
Krik je kennis op

Grensverleggende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor 1 of 2 nieuwsbrieven.