lokaal cultuur
BELEID

Update — OP/TIL komt nog dichter bij jou

OP/TIL zet vanaf 2022 nog meer in op het versterken van lokale culturele actoren met bovenlokale en transversale ambitie, mét acties op maat. We stimuleren tot meer samenwerking over de grenzen van gemeenten, sectoren en disciplines heen. En, we komen tot bij jou in de buurt.

Extra opdracht

Op 1 oktober 2021 keurde de Vlaamse regering op initiatief van minister van cultuur, Jan Jambon, een addendum bij de beheersovereenkomst van OP/TIL goed. 

We krijgen de opdracht om lokale actoren nog meer te versterken in grensverleggende samenwerkingen. En, we krijgen de opdracht om cultuurregio’s te informeren en te begeleiden op het vlak van regiovorming.

Lokale actoren versterken

OP/TIL bereidt zich in 2021 voor om in 2022 nog meer in te zetten op het versterken van lokale culturele actoren, zoals de cultuurdiensten, bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra … Dat zullen we doen met workshops, netwerkevents, tools en methodieken én inspiratie op maat.

We verbinden spelers uit de brede cultuursector over de grenzen van gemeenten, sectoren en disciplines heen. We nodigen uit tot samenwerken. En, we zullen je daar ook sterker in maken.

Regiovorming

In maart 2021 deelde de Vlaamse regering Vlaanderen op in 17 referentieregio’s. Ook culturele samenwerkingsverbanden moeten zich binnen deze regio’s situeren. Dat zorgt soms voor knelpunten. OP/TIL  begeleidt lokale besturen en samenwerkingsverbanden die obstakels tegenkomen.

OP/TIL zal in 2022 ook acties opzetten om lokale besturen te informeren over en warm te maken voor meer samenwerking binnen een regio. Die plannen hadden we al eerder.

Op de hoogte blijven over regionaal samenwerken?

Connecteer met Lien Verwaeren op LinkedIn, of volg de pagina van OP/TIL.

Regionaal samenwerken?

Vind je op onze website op de aparte pagina over ‘regionaal of intergemeentelijk samenwerken’.

En op onze kennisbank. Selecteer hier ‘regionaal samenwerken’.

Grensverleggende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor 1 of 2 nieuwsbrieven.