gresnbrekers

4 inzichten uit GRENSBREKERS #1 

Op dinsdag 31 mei 2022 ontmoetten zo’n 40 cultuurprofessionals uit regio Rivierenland elkaar, tijdens GRENSBREKERS #1. En, het ijs werd gebroken. Weg van het schermleven en het hokjesdenken, vervelden ze van denkers en dromers, van peinzers, of piekeraars tot conceptpiraten. Misschien wel dé conclusie: grenzen breken, doe je door te investeren in mensen.

Bovenlokaal, regionaal, intergemeentelijk samenwerken: hoe zit dat nu? Wat is wat? En, wat komt de ‘regiovorming’ daar dan bij kijken? We verduidelijken.

In opdracht van OP/TIL maakte IDEA Consult een landschapskaart van bovenlokale netwerken in Vlaanderen, met een meerwaarde voor culturele spelers en netwerken. Vind een overzicht van netwerken in de domeinen cultuur en vrije tijd, veiligheid en mobiliteit, zorg en welzijn en van netwerken voor streekontwikkeling.

Music Is The Answer, een publicatie van VI.BE, is een hands-on gids voor gemeenten en steden. De gids geeft inzicht in de kracht van muziek en vooral ook inspiratie en tools voor het ontwikkelen van een vruchtbaar muziekbeleid.