regionaal samenwerken

Drie gemeenten uit de Rupelstreek maken al twintig jaar samen werk van cultuur

Binnen IVEBICA maken Hemiksem, Schelle en Niel – drie gemeenten uit de Rupelstreek – samen werk van lokaal cultuurbeleid. De intergemeentelijke samenwerking vertrok 20 jaar geleden vanuit de prille toenadering tussen Schelle en Hemiksem.

In februari 2022 hakte de Vlaamse Regering de knoop van de regiovorming door. 15 regio’s maken definitief komaf met het lappendeken aan samenwerkingsverbanden. Welke impact heeft deze beslissing op de bestaande intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Cultuur?

In februari 2022 hakte de Vlaamse Regering de knoop door van de regiovorming. 15 regio’s maken definitief komaf met het lappendeken aan samenwerkingsverbanden. Maar hoe werden die regio’s gevormd, en wat betekent dat voor het beleidsdomein Cultuur?

Op 17 mei 2022 liet Stuifzand bibliothecarissen uit heel Vlaanderen proeven van alles wat ze ontdekten in het Eramus+ project ‘Expeditie Community Librarian’ over de bibliotheek als derde plek. De (belevings)bib van Laakdal was hiervoor de uitgelezen plek.

Op dinsdag 31 mei 2022 ontmoetten zo’n 40 cultuurprofessionals uit regio Rivierenland elkaar, tijdens GRENSBREKERS #1. En, het ijs werd gebroken. Weg van het schermleven en het hokjesdenken, vervelden ze van denkers en dromers, van peinzers, of piekeraars tot conceptpiraten. Misschien wel dé conclusie: grenzen breken, doe je door te investeren in mensen.

Burgerinitiatieven schieten als paddenstoelen uit de grond. En toch blijven ze vaak onder de radar. Of ze worden wel gezien maar niet erkend. Ook bij intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) is het nog zoeken naar een manier om deze initiatieven een plaats te geven. Hoog tijd voor een round-up.

Wanneer steden en gemeenten structureel samenwerken rond één of ander aspect en dus de krachten bundelen, dan spreken we van een intergemeentelijk samenwerkingsverband of IGS.

Bovenlokaal, regionaal, intergemeentelijk samenwerken: hoe zit dat nu? Wat is wat? En, wat komt de ‘regiovorming’ daar dan bij kijken? We verduidelijken.