DIT DOET ME WAT — Een ode aan meer dan 2 miljoen amateurkunstenaars

Op vrijdag 9 oktober 2020 maakte OP/TIL de resultaten bekend van het grootschalig bevolkingsonderzoek naar amateurkunsten in Vlaanderen, samen met De Federatie en de 9 amateurkunstenorganisaties. Het onderzoek resulteerde in de publicatie DIT DOET ME WAT.