Landschaptekening OP/TIL brengt bovenlokaal cultuurwerk in beeld

OP/TIL kreeg de opdracht om een landschapstekening te maken van de bovenlokale culturele ruimte. OP/TIL ging hiervoor uitgebreid in gesprek en overleg met spelers die binnen de bovenlokale ruimte aan de slag zijn. We polsten onder meer naar hun drijfveren om bovenlokaal te werken, naar wat goed en minder goed loopt, en brachten ook alle ontwikkelingsnoden en nood aan ondersteuning in kaart.

Op vrijdag 9 oktober 2020 maakte OP/TIL de resultaten bekend van het grootschalig bevolkingsonderzoek naar amateurkunsten in Vlaanderen, samen met De Federatie en de 9 amateurkunstenorganisaties. Het onderzoek resulteerde in de publicatie DIT DOET ME WAT.