inspiratiemoment 29 november 2019
event

Optillende ingrediënten — 2019

Op 29 november 2019 nodigde OP/TIL 15 inspirerende sprekers uit in de KVS in Brussel. In twee gespreksrondes deelden zij hun verhaal met zo’n 140 aanwezigen. We verzamelden de meest optillende inzichten. Inzichten voor nu én voor de toekomst. Voor wie hoger, verder, beter, anders wil. Het zijn lessen, adviezen en inspiratie vanuit praktijken. Van culturele spelers, voor culturele spelers.

“Een gezicht op mijn gezicht tekenen en de deur uitgaan. Iemand zijn met een bestemming.”

Uit: ‘Brief aan de toekomst’ / Maarten Inghels

Iemand die samenwerkt

 • Wil je samenwerken? Stel je open voor kansen. Leer elkaar eerst goed kennen. Luister naar elkaars behoeftes.
 • Zoek naar gemeenschappelijke belangen.
 • Werk toe naar een realistisch én gemeenschappelijk doel, gedragen door alle partners.
 • Volg een stappenplan en zoek naar een goede methode om samen te werken.
 • Wees consequent in de keuzes die je maakt.
 • Werk niet een beetje samen, maar ga er echt voor.

Iemand met geduld

 • Transversaal werken kost tijd. Die tijd is nodig om de neuzen in dezelfde richting te zetten, een gemeenschappelijk discours te ontwikkelen, uit de kokers te komen en elkaar te begrijpen.
 • Spreek op tijd met potentiële partners, en wees geduldig.
 • Laat het project zichzelf ontvouwen.
 • Probeer niet te snel of te veel te stroomlijnen. Bovenlokale projecten vragen veel tijd. Neem dat mee in de planning.

Jullie zijn de dragers van de vernieuwing.

Luc Martens, kwartiermaker voor OP/TIL

Iemand met vertrouwen

 • Creëer betrokkenheid en durf — als organisator — de controle los te laten.
 • Bij verandering horen groeipijnen. Aanvaard dat.
 • Vertrek van de goesting en de motivatie van de mensen met wie je samenwerkt. Het zijn sterke motoren voor beweging.

Iemand met centen

 • Wees volledig transparant op het vlak van budget.
 • Geef iedereen een correcte vergoeding.
 • Waarborg verschillende vormen van financiering binnen één project. Het maakt je organisatie minder kwetsbaar.
 • Weet dat subsidies leuk zijn, maar dat er ook altijd wat tegenover staat.

Iemand op de planeet aarde

 • De Sustainable Development Goals en de recente noodoproep van Europa rond het klimaat, dwingen ook het culturele veld om lokaal en bovenlokaal brede samenwerkingen aan te gaan. En om in actie te komen.
 • Denk verder over duurzaamheid en cultuur. Wat kan het betekenen?

Iemand met lef

 • Durf te vragen en groot te denken.
 • Neem zelf het heft in handen.
 • Wees niet bang om te experimenteren.
 • Durf te kiezen.
 • Mijd het conflict niet.
 • Jullie zijn de dragers van de vernieuwing.
 • Immie Jonkman
 • Jef Van Eyck Vormingplus Kempen
 • Myriam Stoffen Zinneke
 • “Als je iets wil veranderen met cultuur in je regio, dan moet je ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk mensen zich aangesproken voelen en betrokken zijn bij dat programma. Dus hebben we van dag één gezegd: iedereen kan en mag meedoen.”
  Immie Jonkman artistiek directeur Culturele Hoofdstad 2018 Leeuwarden-Friesland
 • “De mensen moeten terug veel meer betrokken zijn bij de samenleving en daar eigenaarschap voor voelen. Met Translab K willen we impact hebben op de omgeving. Daarom werken we graag samen met burgemeesters, schepenen en middenveldorganisaties.”
  Jef Van Eyck educatief medewerker Vormingplus Kempen
 • “Denk niet alles uit in de plaats van de anderen. Maak ruimte voor leegte. Luister naar wat iedereen aan te reiken heeft. Ga daarmee aan de slag, op een heel organische manier.”
  Myriam Stoffen directeur Zinneke

Disclaimer

Dit document bestaat uit een selectie van meningen, inzichten, suggesties, ambities en ideeën van de deelnemers aan het inspiratie- en netwerkevent van OP/TIL op 29 november 2019.

Het biedt enkele optillende inzichten voor nieuwe, grensverleggende verbindingen. Aan deze ingrediënten kunnen geen rechten worden ontleend.

De middag vond plaats in de KVS in Brussel. Lien Verwaeren en Sylvia Matthys van OP/TIL spraken een welkomstwoord uit, uit naam van het hele team van OP/TIL. Luc Martens, kwartiermaker voor OP/TIL, liet zijn licht schijnen op de recente ontwikkelingen in het culturele veld.

Dichter Maarten Inghels las zijn ‘Brief aan de Toekomst’ voor en tekenaar Wide Vercnocke vatte de middag samen in beeld.

Grensverleggende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor 1 of 2 nieuwsbrieven.