vorming

Terugblik / Hoe zet je jouw culturele werking op de politieke agenda

In het voorjaar van 2022 nam OP/TIL 24 cultuurwerkers mee in een traject rond lobbying. We vroegen expert Karel Joos hoe je je culturele werking op de politieke agenda zet, hoe je meer draagvlak creëert voor cultuur. We deden inspiratie op bij Spielberg, Aristoteles en Sting. Het resultaat?

Verschillende deelnemers werden bevestigd in hun aanpak. Ze zijn goed bezig en voelden zich gesterkt. Tijdens de opleiding pikten ze extra tips en tools op, vonden ze een klankbord en extra advies bij expert Karel Joos, én hun cultuurcollega’s.  

In het najaar van 2023
organiseren we deze vorming
opnieuw.
Interesse?

Zet je op de lijst

Leren door de praktijk van anderen 

3 dagen dompelden we cultuurwerkers onder in de wereld van lobbying. Kennis en inzichten deden ze op via het breed theoretisch kader van expert Karel Joos. Hij leidt de Belgische tak van het grootste lobbyadviesbureau ter wereld. Via zijn ervaringen gaf hij deelnemers inkijk in verhalen uit diverse sectoren. Hij gaf hen tips en tricks om hún verhaal op een goede manier op te bouwen en tot bij de juiste mensen te brengen. 

Daarnaast zetten we in op uitwisseling onder collega’s, delen van ervaringen en samen reflecteren over hun cases.  Extra inspiratie werd opgedaan door het verhaal van Bart Geernaert, coördinator van De Republiek en Joke Schauvliege, voormalig minister van cultuur. We onthouden alvast deze tips:

— “Vertel een positief verhaal. Daar identificeren mensen, en dus ook politici, zich het liefst mee. En maak je impact bespreekbaar en zichtbaar. Er wordt vaak te vaag over gedaan. Vertaal het visueel.” — Bart Geernaert

— “Bouw een band op met jouw schepen. Durf waardering tonen aan jouw schepen.” — Joke Schauvliege

— “Ook wanneer iets niet lukte. Vraag feedback en stuur bij.” — Joke Schauvliege:

— “Transparantie is heel belangrijk. Wees open en bezorg iedereen dezelfde info. Ook in aanloop van de verkiezingen: bezorg aan alle partijen hapklare, heldere en beknopte kernboodschappen.” — Joke Schauvliege

Lobbying is niet vies

Bij de start voelden we een bepaalde koudwatervrees bij het begrip en de praktijk van lobbying. Het lijkt iets fout om te doen. Toch veranderde dat gevoel.

Met deze opleiding gaven we cultuurwerkers inzicht in wat lobbying is. En lieten hen inschatten of ze dit al deden en hoe ze nog kunnen groeien in deze praktijk. Na drie dagen leverden we dus geen volleerde lobbyisten af. Dat zou te ambitieus zijn en kort door de bocht, want succesfactor bij lobbying: al doende leert men. Tijdens dat doen, wordt al snel duidelijk dat er geen vaste succesformule bestaat. Iedere situatie vraagt een aanpak op maat en ja, dat is hard werken. 

“Ga aan de slag met vooroordelen. Speel in op negatieve verhalen. Maak ze positief.”

“Lobbying of beleidsbeïnvloeding is part of the job. We doen het, het is nodig en dus doen we het beter goed.”

Lobbying is denken én doen 

Verschillende deelnemers werden bevestigd in hun aanpak. Ze zijn goed bezig en voelden zich gesterkt. Tijdens de opleiding pikten ze extra tips en tools op, vonden ze een klankbord en extra advies bij expert Karel Joos en hun cultuurcollega’s.  

Anderen beseften dat ze bewust tijd moeten maken voor lobbying. Net omdat het een doordachte aanpak vraagt. Ze beseften dat het geen wondermiddel is wanneer er zich een probleem stelt. Bepalende factoren zijn:

— goed voorbereiden

— strategie bepalen en die constant bijsturen 

— jouw kernmomenten en boodschappen bepalen

— weten hoe je een sterk verhaal vertelt

Het is trial en error. Oefening baart kunst. 

“De uitwisseling met collega’s zorgt voor erkenning én concrete tips.”

Grensverleggende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor 1 of 2 nieuwsbrieven.