ONDERZOEK

Een ode aan meer dan 2 miljoen amateurkunstenaars

oktober 2020 — Op vrijdag 9 oktober 2020 maakte OP/TIL de resultaten bekend van het grootschalig bevolkingsonderzoek naar amateurkunsten in Vlaanderen, samen met De Federatie en de 9 amateurkunstenorganisaties.

Bijna 1 op de 2 Vlamingen

Hét belangrijkste resultaat van dit nieuwe grootschalige onderzoek naar amateurkunsten? 44% van de Vlamingen beoefent in zijn vrije tijd een creatieve hobby. Bijna 1 op de 2 Vlamingen dus. Dit cijfer steeg met maar liefst 7%, in vergelijking met vorig onderzoek.

In 2008 leerde een grootschalig bevolkingsonderzoek dat maar liefst 1 op 3 Vlamingen tussen 14 en 75 jaar in zijn vrije tijd een creatieve hobby beoefent. Een verbluffend cijfer dat meteen het belang van de amateurkunstensector in de verf zette. 

Een decennium later was een update van het pionierswerk hard nodig. Het veld en het Vlaamse cultuurbeleid veranderde ingrijpend in 10 jaar tijd. De vakgroep sociologie van Universiteit Gent, onder leiding van Prof. Dr. John Lievens, voerde in 2019 opnieuw een grootschalig bevolkingsonderzoek uit naar amateurkunsten in Vlaanderen.

Amateurkunsten in de lift

De beoefening van amateurkunsten zit in de lift en is duidelijk gestegen tegenover 10 jaar geleden. Het onderzoek verschaft nog een pak meer belangrijke inzichten over het profiel van de amateurkunstenaars, hun nood aan ondersteuning en de drempels die ze ervaren. Het onderzoek focust ook op de impact die amateurkunsten hebben op de meer dan 2 miljoen Vlamingen die een artistieke hobby beoefenen. 

“Het onderzoek biedt stof tot nadenken en voer voor inspiratie voor bovenlokale cultuurwerkingen en amateurkunsten.”

Met deze onderzoeksresultaten kan OP/TIL in de nabije toekomst ook haar eigen dienstverlening verdiepen. Welke boeiende samenwerkingen zijn er mogelijk met amateurkunstenaars en hun verenigingen? Zien we andere noden bij amateurkunstenaars in de grootsteden of meer landelijke gebieden? Het onderzoek biedt stof tot nadenken en voer voor inspiratie voor bovenlokale cultuurwerkingen en amateurkunsten. 

Publicatie DIT DOET ME WAT bundelt onderzoek en praktijkverhalen

OP/TIL werkte intensief samen met De Federatie voor sociaal-cultureel werk en amateurkunsten en met de 9 amateurkunstenorganisaties aan een publicatie, die zowel de onderzoeksresultaten als verhalen en getuigenissen uit de sector bundelt. De publicatie DIT DOET ME WAT laat heel wat amateurkunstenbeoefenaars aan het woord. Hun persoonlijke verhalen verrijken en illustreren de vele cijfers en grafieken uit het onderzoek en tonen de maatschappelijke impact van deze bloeiende sector. 

De publicatie is een gids en inspiratiebron voor de cultuurwerker, de beleidsmaker, de beoefenaar en iedereen die de amateurkunsten een warm hart toedraagt.

Meer info?

Contacteer Benedikte De Vos of 0473 94 24 05. 

Benedikte De Vos
Benedikte De Vos
Dit cijfer steeg met maar liefst 7% tot gemiddeld 44% van de Vlamingen.
Meer weten?
Ga naar deze website

Grensverleggende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor 1 of 2 nieuwsbrieven.