PUBLICATIE

Buitenshuis stelt haar zine voor

Hoe kunnen we het cultuuraanbod radicaal laagdrempelig, democratisch en gespreid maken? Laat je inspireren door het zine van Buitenshuis, een bovenlokaal cultuurproject van Brugge Plus. Bestel het nu.

Zine met 12 opinies

Twaalf diverse personen schreven of tekenden een collectie opinierijke stukken. In deze zine, dit filosofische werkboek, staat één vraag centraal: hoe kunnen we het cultuuraanbod radicaal laagdrempelig, democratisch en gespreid maken?

Laat je doorheen de gedachten van deze uitzonderlijke auteurs leiden. Neem een fluostift bij de hand, schrap, luister, reageer, kopieer. En kijk naar buiten, want deze zine is slechts een begin.

Buitenshuis

Buitenshuis is een twee jaar lopend project dat een nieuw lerend netwerk op poten zet. Het ontstond in de schoot van bestaande lokale cultuurprojecten en vanuit een nood om elkaar beter te leren kennen.

De zine vormt het aanknopingspunt voor drie denk- en ontmoetingsdagen die buitenshuis in 2022 zal organiseren. We gaan aan de slag met filosofische en praktische thema’s en elkaar, zoeken hoe we ieders recht op cultuur kunnen realiseren en wisselen ervaringen uit. De agenda maken we weldra bekend, de zine kan je
alvast bestellen.

Grensverleggende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor 1 of 2 nieuwsbrieven.