talentontwikkeling
BELEID

440.000 euro voor projecten talent-ontwikkeling in de amateurkunsten

De Vlaamse minister van cultuur, Jan Jambon, kent 440.000 euro toe aan 87 projecten die inzetten op talentontwikkeling van amateurkunstenaars en amateurkunstengroepen.

147 ontvankelijke aanvragen

Aanvragers hadden tot 15 september de tijd om hun dossier in te dienen. De projecten starten vanaf 1 januari 2022. 147 aanvragers dienden een ontvankelijke aanvraag in. De administratie van het departement Cultuur, Jeugd en Media, beoordeelde de dossiers aan de hand van de subsidiecriteria uit het reglement en formuleerde een advies aan de minister.

Van de 87 goedgekeurde projecten situeren er zich 57 binnen de brede discipline muziek. Het gaat om pop- en rockgroepen, koren, fanfares, harmonieën en individuele muzikanten. De overige disciplines (theater, schrijven/woord, beeldende kunsten, fotografie en film) zijn ongeveer gelijkwaardig vertegenwoordigd in de geselecteerde projecten. Er werden weinig aanvragen gedaan voor dans of circus.

Nieuwe projectsubsidielijn

Afgelopen zomer lanceerde de minister een nieuwe projectsubsidielijn om talentontwikkeling in de amateurkunstensector aan te moedigen. Het gaat om projecten die hun artistieke talenten een boost geven. Of om projecten die hun competenties op het vlak van ondersteuning en omkadering aanscherpen, zoals promotie- of publiekswerking.

Daarnaast wil de minister met deze ondersteuning ook de samenwerking met het deeltijds kunstonderwijs of de professionelekunstensector stimuleren.

De volgende deadline? 15 september 2022.

© tekst / departement Cultuur, Jeugd en Media

Grensverleggende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor 1 of 2 nieuwsbrieven.