Werk je binnen een lokaal bestuur rond cultuur? Is het vaak niet vanzelfsprekend om je culturele werking op de (politieke) agenda te zetten?

Om de kracht en meerwaarde van cultuur tastbaar te maken? Of de meerwaarde van intergemeentelijk samenwerken duidelijk te maken?

Dan is er voor jou het 3-daags traject ‘Lobbying — Hoe zet ik mijn culturele werking op de politieke agenda?’.

ZET CULTUUR OP IEDERS AGENDA

3-daags traject ‘Lobbying — Hoe zet ik mijn culturele werking op de politieke agenda’

Wat mag je verwachten tijdens dit traject?

Uitwisseling en overleg met de andere deelnemers nemen een centrale plek in. Je leert van elkaar en bent elkaars klankbord. Op dag 3 brengen we de groep van traject 1 en traject 2 samen. Dat zorgt voor nog meer ontmoetingen en extra sparringpartners!

Het is zinvol om tijdens het traject een concrete case in je achterhoofd te houden. We vragen die bij inschrijving op. Het biedt een houvast om op te werken en mee te oefenen. Ook na de opleiding.

Het is mogelijk dat we je tussen de opleidingsdagen door denkwerk meegeven.

Dag 1 / Welke invloed heb ik als lokale cultuurwerker? En hoe ga ik ermee om?

Gastspreker Tom Michielsen trapt de dag op gang. Hij vertelt je hoe hij op een doordachte manier grote projecten realiseert met CC Muze. Je krijgt een inkijk in de strategie, aanpak en het proces. En een antwoord op de vraag hoe hij zijn positie en die van anderen inzette om doelen te bereiken.

In de namiddag pikken Jeroen en Juliska van Strategies and Leaders in op Toms verhaal. 

Welke impact heeft jouw positie? Wat zijn do’s-and-don’ts in jouw werkcontext als lokaal cultuurambtenaar? Krijg inzicht in je eigen macht en die van anderen. En hoe je die beide effectief kan inzetten via verschillende methodieken. Je krijgt meteen voeling met de theorie via oefeningen, toegepast op jouw praktijk. Denk aan een powermapping en een afwegingskader voor wat wel of niet bruikbaar is voor jou als persoon en in jouw werkcontext.

Dag 2 / Moet ik maatschappelijk draagvlak voor mijn culturele werking creëren? Hoe en waarom? 

Wil je vooral jouw lokale politici overtuigen? Weet dan: maatschappelijk draagvlak is een cruciale hefboom voor politiek draagvlak. Vanuit dit uitgangspunt duik je met Jeroen en Juliska van Strategies and Leaders in het concept ‘maatschappelijk draagvlak’. 

Je staat stil bij jouw huidig draagvlak. En ontdekt wat je al doet, nog niet doet, maar wel potentieel heeft voor jouw context. Leer hoe je dat draagvlak monitort, ontwikkelt en zichtbaar maakt. 

Tijdens de namiddag brengen we een inspirerende case uit een andere sector. Farah Laporte van Refu Interim (tijdens traject 1) en Nils Iwens van Natuurpark Rivierenland (tijdens traject 2) geven een inkijk in hoe ze vanuit hun praktijk inzetten op maatschappelijk draagvlak.. Welke methodieken gebruiken ze? Wat bracht dit op? En loont het nog altijd? Wat zouden ze anders doen? Welke 3 tips hebben ze voor lokale cultuurwerkers?

Dag 3 / Hoe trek ik de aandacht van de politiek? En hoe laat ik iets landen op de beleidsagenda?

Hoe breng je de noden en realiteit van jouw culturele werking dichter bij de politiek?

Jeroen en Juliska van Strategies and Leaders overlopen mogelijke hefbomen en technieken om zaken te laten landen op de beleidsagenda. 

Hoe kan je de politiek overtuigen en meekrijgen? Wat zijn do’s-and-don’ts ? 

Hoe ervaart een politicus lobbywerk? Wat is doorzichtig? Welke tips hebben ze voor lokale cultuurwerkers? Maar ook: hoe pakken politici dat zelf aan?

We nodigen verschillende politieke stemmen uit met ervaring op lokaal niveau en met een hart voor cultuur. Namen volgen binnenkort.

We organiseren 2 trajecten, met dezelfde inhoud en aanpak, enkel de data en locaties verschillen.

Waar en wanneer?

Traject 1 / VOLZET

 • dag 1: maandag 23 oktober, CC De Grote Post in Oostende
 • dag 2: donderdag 16 november, CC De Grote Post in Oostende
 • dag 3: donderdag 7 december, locatie Maison de la Poste in Brussel

telkens van 10.00 u. tot 16.30 u.

Traject 2 / LAATSTE PLAATSEN

 • dag 1: donderdag 26 oktober, CC De Muze in Heusden-Zolder
 • dag 2: dinsdag 7 november, CC Gasthuis in Aarschot
 • dag 3: donderdag 7 december, Maison de la Poste in Brussel

telkens van 10.00 u. tot 16.30 u.

Meer info? Meteen inschrijven?

Prijs

190 euro per deelnemer voor het volledige traject (inclusief sprekers, locaties en lunch).

Annulatievoorwaarden

OP/TIL bezorgt je kort na de inschrijving een factuur. Duid bij de inschrijving aan of je een bestelbon zal bezorgen.

Annuleer je nog na je inschrijving?
We werken met annuleringsvoorwaarden om gemaakte kosten voor jouw deelname te kunnen dekken. 

 • annulatie tot 4 weken vooraf (28 september 2023): geen kosten
 • annulatie tot 2 weken vooraf (12 oktober 2023): 50% deelnameprijs
 • annulatie vanaf 12 oktober 2023: 100% van de deelnameprijs

Het is enkel mogelijk om de volledige reeks te annuleren. Als OP/TIL een dag annuleert, voorzien we een terugbetaling van 25% van de deelnameprijs.

 • Hannes Vanhaverbeke © Lucas Denuwelaere
 • Wim Vervoort © Lucas Denuwelaere
 • “Lobbyen heeft een wat negatieve connotatie. Maar het is juist goed je af te vragen wat de anderen denken, hoe je ze kan overtuigen, hoe je ze kan meenemen in je verhaal.”
  Hannes Vanhaverbeke beleidsadviseur cultuur / stad Leuven
 • “Wil je gaan lobbyen? Bereid je dan goed voor. Maak je huiswerk. Want investeren in mensen en in een netwerk, is belangrijk.”
  Wim Vervoort directeur / cultuurcentrum Baarle