Sylvia Matthys

Consulent

Wat betekent samenwerken voor jou?
Samenwerken is de krachten bundelen. Samenwerken = wisselwerking. Ervaringen uitwisselen. In gesprek gaan. In discussie gaan. Samenwerken = versnellen. Bijleren en verder bouwen op de ervaringen die de partnerorganisatie al in huis heeft. 

Hoe kunnen natuur en cultuur elkaar optillen?
Dat we zorg moeten dragen voor onze leefomgeving vinden we niet altijd vanzelfsprekend. Kan cultuur helpen om de noodkreet van onze natuur te helpen verwoorden? Kan cultuur het brede publiek op nieuwe manieren warm maken voor dat laatste streepje groen? 

Inspirerende werkingen?
Met Veldwerk ondersteunt Kunstenplatform PLAN B kunstenaars bij een artistiek onderzoekstraject buiten de stad. Ze gaan op zoek naar de waarde van het kleinschalige en collectieve dynamieken.

Verbindende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.